Herregistratie schoolleider

Ben je geregistreerd als schoolleider in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO)? Dan moet je je elke vier jaar herregistreren. Dit kan door het volgen van een masteropleiding of door je verder te professionaliseren aan de hand van de door het SRPO vastgestelde professionaliseringsthema’s.  

Je kunt je als schoolleider herregistreren bij het SRPO als je 100 punten hebt behaald. Bij ons kun je per professionaliseringsthema één of meerdere modules volgen voor de herregistratie als schoolleider. De modules zijn door het SRPO gecertificeerd en gewaardeerd met 35 tot 70 punten. Je kunt je dus al herregistreren na het volgen van twee modules.  

In onderstaand overzicht vind je de herregistratiewaarde per module. 

Modules herregistratie schoolleider

Thema Regie en strategie – 70 punten

De samenwerking tussen school en kinderopvang biedt mooie kansen om kinderen in bevlogenheid te laten leren. Hoe ontwerp je als schoolleider-IKC een gezamenlijke visie die de ontwikkeling van kinderen op het gebied van spelen en leren stimuleert? Hoe organiseer je samenwerking en overleg tussen de verschillende professionals en partners? In deze module leer je hoe je daar leiding aan geeft.

Thema’s Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen | Wildcard – 70 punten

De 21e eeuw vraagt van scholen om keuzes te maken in hoe om te gaan met de veranderingen in de educatieve leeromgeving. Hoe ga je om met nieuwe leermiddelen? In hoeverre dragen deze bij aan het vergroten van het leerrendement? Wat betekent dit voor de infrastructuur? Leer in deze module om als schoolleider op deze vragen beleid te ontwikkelen. 

Thema Wildcard – 35 punten

Een school is als organisatie altijd in beweging. Soms wordt die beweging fors verstoord door crises en calamiteiten. In deze module ga je aan de slag met je persoonlijk handelen, aansturing en leidinggeven in dergelijke situaties. 

Thema Persoonlijk leiderschap – 70 punten

Onderwijs is meer dan cito-scores. Maar wat is dat ‘meer’ precies? Ontwikkel in dialoog met teamleden, ouders en leerlingen een gedeeld verhaal over goed onderwijs en identiteit bij jou op school. 

Thema Kennis- en kwaliteitsontwikkeling – 80 punten

Wil jij een lerende houding bevorderen binnen je school en zo werken aan kwaliteitsontwikkeling? In deze module leer je strategieën in te zetten op basis van een zorgvuldige analyse van de kennisontwikkeling van het team. 

Thema Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen – 35 punten

Onderwijs sluit beter aan bij de behoeften van leerlingen en de maatschappij als leraren hun eigen onderwijs kunnen ontwerpen en onderzoeken wat de leerlingen in hun eigen groep nodig hebben. Dat vraag in veel opzichten anders organiseren. In deze module leer jij hoe je dat als schoolleider kunt realiseren. 

Thema’s Bedrijfsvoering | Onderwijsinrichting en schoolorganisatie | HRM in het onderwijs | Wildcard – 70 punten

Strategische keuzes worden voor de schoolleider steeds belangrijker. Maar hoe maak je goed afgewogen zulke keuzes? En hoe maak je daarbij gebruik van de verschillende sturingsdomeinen? In de module Strategisch leiderschap ga je aan de slag met jouw strategisch denken en handelen.  

Thema’s Persoonlijk leiderschap | Wildcard – 70 punten

Goed schoolleiderschap gaat over wie je bent als professional en over wie je wilt zijn. Over de keuzes die je maakt en de effecten daarvan: op jezelf, en op de praktijk waarin je werkzaam bent. Centraal in deze module staat de persoonlijke professionele ontwikkeling. Met onderwerpen als: Wie ben jij als professional? Wie wil je zijn? Wat kun je, en wat doe je?