Opleidingen voor (toekomstige) schoolleiders

Nieuws

Meer nieuws

Subsidieregeling vervangingskosten schoolleiders bij studie verruimd

7 juli 2017

De subsidieregeling Regeling tegemoetkoming vervangingskosten schoolleiders is op twee onderdelen aangepast.  Schoolleiders die op of na 8 oktober 2016 zijn gestart met een masteropleiding, komen nu ook in aanmerking voor subsidie voor het resterende deel van hun studie vanaf het moment van aanvraag van de subsidie. Ook wordt in de regeling rekening gehouden met het volgen van een premastertraject.

Lees Meer

Module Kennis en kwaliteit

16 juni 2017

Het derde professionaliseringsthema voor herregistratie in het schoolleidersregister PO blijkt een actueel en aansprekend thema. In deze module worden nieuwe inzichten aangereikt en toegepast op het gebied van het leiding geven aan en organiseren van de ontwikkeling van kennis en kwaliteit in scholen.

Lees Meer

Visitatie Master Educational Leadership positief!

16 juni 2017
Op 31 mei heeft de visitatie van de MEL ten behoeve van de accreditatie door een panel van deskundigen plaatsgevonden. De gesprekken met de verschillende geledingen zoals docenten, examencommissie, alumni, studenten, werkveld en bestuurders verliepen in een goede sfeer en zijn door alle deelnemers als waardevol ervaren.
Lees Meer