Over Penta Nova

Bij Penta Nova, Academie voor schoolleiderschap, vormen Leiderschapsontwikkeling, onderzoek doen en persoonlijke groei dé kern in onze opleidingen. Onze kernwaarden Persoonlijk, Gedreven, Onderzoekend en altijd Praktijkgericht komen terug in al onze opleidingen!

Leren leidinggeven 

Een (master)opleiding bij Penta Nova bereidt je niet alleen voor op waar een schoolleider nu mee te maken heeft. Het bereidt je ook voor op wat er nog gaat komen. Hoe je nu én in de toekomst als schoolleider waardevol onderwijs realiseert en betekenisvol bijdraagt in het leven van kinderen. De gedrevenheid die jij voelt om verschil te kunnen maken, drijft ons om ons onderwijs te blijven verbeteren en vernieuwen.   

Waarom Penta Nova?

  • In alle opleidingen is er sprake van een persoonlijke ontwikkeling en ontwikkeling van de schoolorganisatie. 
  • De opleidingen worden ontwikkeld in samenwerking met het lectoraat Leiderschap in het onderwijs.
  • Waardegericht leiderschap heeft een herkenbare plaats in de opleidingen van Penta Nova.
  • Penta Nova maakt gebruik van de expertise van zeven hogescholen.
  • Penta Nova heeft leslocaties vespreid over het hele land.
  • Penta Nova biedt trajecten aan die toegespitst zijn op verschillende doelgroepen en levert maatwerk.
  • De opleidingen van Penta Nova zijn geregistreerd bij Cpion, het Schoolleidersregister PO dan wel geaccrediteerd door de NVAO.
  • De opleidingen van Penta Nova zijn erkend door het ministerie van Onderwijs, de NSA en door het CNV.
     

Samenwerking 

Penta Nova is een samenwerkingsverband van zeven hogescholen. Onze unieke samenwerking maakt het voor jou mogelijk om je opleiding te volgen op één van onze locaties. Iedere locatie waarborgt dezelfde inhoud en kwaliteit. Onderling kunnen accenten verschillen. 

De zeven hogescholen die samenwerken binnen Penta Nova zijn: 

Christelijke Hogeschool Ede (Ede)

De CHE is een christelijke leer- en werkgemeenschap waar medewerkers en studenten vorm geven aan een hoogwaardig en innovatief klimaat van hoger beroepsonderwijs en kennisontwikkeling. Met de student als middelpunt, zich bewust van de eigen maatschappelijke rol en verantwoordelijkheid. 

Driestar Hogeschool (Gouda) 

Op de Driestar Hogeschool is het onderwijs gebaseerd op het christelijk-reformatorische gedachtegoed. Bij alle lerarenopleidingen staat daarom christelijk leraarschap centraal: wat is een goede christelijke leraar en hoe geef jij dat vorm in de klas? De sfeer op school is persoonlijk. Leren doe je met en van elkaar. 

Hogeschool Inholland  (Den Haag, Rotterdam)

Onderwijs op Hogeschool Inholland is onderscheidend op de thema’s duurzaam, gezond en creatief. Studenten worden uitgedaagd om te durven leren. De aanpak is persoonlijk en dichtbij, vanuit de overtuiging dat zowel succes als tegenslag de sleutel zijn tot ontwikkeling als professional en als mens.  

Hogeschool de Kempel (Helmond)

Met zo’n 800 studenten en 90 medewerkers is De Kempel een kleine hogeschool en een middelgrote pabo. De leeromgeving nodigt uit tot interactie met anderen. De verbinding die dat oplevert vindt De Kempel belangrijk. Niet alleen vanuit de katholiek-christelijke wortels, ook vanuit de ervaring dat samen leren simpelweg effectiever is. 

Hogeschool Leiden (Leiden)

Hogeschool Leiden is een open en toegankelijke hogeschool waar studenten de ruimte hebben eigen keuzes te maken. Centraal in de aanpak staat het binden en boeien zodat studenten gaan leren en blijven leren. In de opleidingen is aandacht voor persoonsvorming, het stimuleren van maatschappelijke verantwoordelijkheid en duurzaamheid. 

Hogeschool Viaa (Zwolle) 

Viaa is een hogeschool met een uitgesproken karakter. Grote waarde wordt gehecht aan kwalitatief goed onderwijs, advies en onderzoek. De hogeschool heeft een christelijke identiteit; uit verbondenheid en samenwerking ontstaat het beste klimaat voor ontwikkeling.  

Marnix Academie (Utrecht)

De Marnix Academie is de grootste zelfstandige pabo van Midden-Nederland. Het onderwijs is kleinschalig en praktijkgericht in een ongedwongen en persoonlijke sfeer. De Marnix Academie staat voor duurzame ontwikkeling, diversiteit en inclusie.  
 

Docenten en medewerkers

Penta Nova heeft een gemotiveerd team van professionele hogeschooldocenten en medewerkers vanuit de zeven deelnemende hogescholen. 

Bekijk hier onze docenten en medewerkers