Schoolleidersopleiding Basisbekwaam en Vakbekwaam

De schoolleidersopleiding is voor (toekomstige) leidinggevenden in het onderwijs. Je wilt je graag verder verdiepen in het vak van leidinggevende op het gebied van onderwijskundig leiderschap, veranderings-processen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Met als ambitie adjunct-directeur of directeur po of vo te worden.

De schoolleidersopleiding, basisbekwaam en vakbekwaam, zijn opgebouwd volgens drie leerlijnen; de thematische lijn en de persoonlijke lijn. In het lesprogramma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen.

Tijdens de schoolleidersopleiding krijg je les van ervaren docenten van verschillende hogescholen en er worden regelmatig externe specialisten ingezet. Penta Nova biedt opleidingen aan op maat en door heel Nederland hierdoor kun je altijd een opleiding volgen dicht bij huis.

Schoolleidersopleiding Basisbekwaam

Als toekomstig schoolleider krijg je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende binnen het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De schoolleidersopleiding basisbekwaam is bedoeld voor leerkrachten, bouwcoördinatoren, locatieleiders en teamleiders uit het onderwijs. Wanneer je de schoolleidersopleiding basisbekwaam wilt volgen dien je in het bezit te zijn van een afgeronde (educatieve) hbo-opleiding.  

Wanneer je de schoolleidersopleiding basisbekwaam succesvol hebt afgerond ontvang je een diploma en kun je je registreren als adjunct-directeur. 

Lees meer over de schoolleidersopleiding Basisbekwaam

Schoolleidersopleiding Vakbekwaam

De opleiding schoolleider vakbekwaam is het vervolg op de schoolleidersopleiding basisbekwaam. Om te worden toegelaten is het diploma schoolleider basisbekwaam en enige ervaring in een aanstelling als schoolleider vereist. Tijdens de schoolleidersopleiding vakbekwaam leer je om op vakbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het po, vo en mbo. 

Wanneer je de schoolleidersopleiding vakbekwaam succesvol hebt afgerond ontvang je een diploma en kun je je registreren als directeur van een school binnen het primair onderwijs. 

Lees meer over de schoolleidersopleiding Vakbekwaam