Schoolleidersopleidingen

Wil jij je graag verder verdiepen in het vak van leidinggevende op het gebied van onderwijskundig leiderschap, veranderings-processen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Bekijk dan eens onze schoolleidersopleidingen of de opleiding Middenmanagement!

Schoolleidersopleiding Basisbekwaam

Als toekomstig schoolleider krijg je de basisvaardigheden waarmee je kunt starten als leidinggevende binnen het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De schoolleidersopleiding basisbekwaam is bedoeld voor leerkrachten, bouwcoördinatoren, locatieleiders en teamleiders uit het onderwijs. Wanneer je de schoolleidersopleiding basisbekwaam wilt volgen dien je in het bezit te zijn van een afgeronde (educatieve) hbo-opleiding.  

Wanneer je de schoolleidersopleiding basisbekwaam succesvol hebt afgerond ontvang je een diploma en kun je je registreren als adjunct-directeur. 

Lees meer over de schoolleidersopleiding Basisbekwaam

Schoolleidersopleiding Vakbekwaam

De opleiding schoolleider vakbekwaam is het vervolg op de schoolleidersopleiding basisbekwaam. Om te worden toegelaten is het diploma schoolleider basisbekwaam en enige ervaring in een aanstelling als schoolleider vereist. Tijdens de schoolleidersopleiding vakbekwaam leer je om op vakbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het po, vo en mbo. 

Wanneer je de schoolleidersopleiding vakbekwaam succesvol hebt afgerond ontvang je een diploma en kun je je registreren als directeur van een school binnen het primair onderwijs. 

Lees meer over de schoolleidersopleiding Vakbekwaam

Middenmanagement

De opleiding Middenmanagement van Penta Nova is voor ambitieuze leerkrachten in het po, vo en mbo. Maar ook voor intern begeleiders, teamleiders, jaarcoördinatoren etc. is het een interessante opleiding. De opleiding is voor iedereen die al een middenmanagement functie heeft of die een dergelijke functie ambieert. Je wilt je bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen, aansturen van veranderingen in een project. Met de eenjarige opleiding Middenmanagement geef je vorm aan jouw visie op leiderschap, doe je managementvaardigheden op en leer je om mee richting te geven aan schoolontwikkeling.

Lees meer over de opleiding Middenmanagement

Studenten Penta Nova