Opleidingen » Master Educational Leadership

Excelleren als schoolleider?

Wil jij een verdiepingsslag maken met je team en het onderwijs op jouw school naar een hoger plan tillen? Dan is de Master Educational Leadership iets voor jou.

Master Educational Leadership

Master Educational Leadership
De Master Educational Leadership (MEL) is ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te verdiepen. Deze master biedt naast theoretische verdieping ook onderzoeksvaardigheden om je op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider. Je leert het systematisch vaststellen, onderzoeken en verbeteren van leerling- en schoolresultaten. Centraal in de opleiding staat de onderzoekende schoolleider die leiding kan geven aan een school met een onderzoeksmatige cultuur. De Master Educational Leadership is geaccrediteerd door de NVAO en geeft een door de overheid erkende hbo-mastergraad van Master of Arts.

Lees hier meer over de inhoud van de masteropleiding.

“Inspirerende opleiding; de onderzoekslijn was voor mij het meest interessant en boeiend.” 

Wil je meer weten over onze Master Educational Leadership? Kom dan een keer proefstuderen.

Kom naar onze voorlichtingsavond op 2 april in Utrecht of 11 juni in Zwolle, meld je hieronder aan.

Loading

Lees hier meer over de inhoud van de masteropleiding.

“Inspirerende opleiding; de onderzoekslijn was voor mij het meest interessant en boeiend.” 

Tevreden studenten
Studenten van de Master Educational Leadership geven hun studie net als vorig jaar een 4,5 (op schaal van 1-5). Op vrijwel alle thema’s wordt ruim boven de 4 gescoord. De studenten zijn met name te spreken over de inhoud van de opleiding, de docenten, de verworven wetenschappelijke vaardigheden en uitdagend onderwijs. 
96% van de studenten zou de opleiding aan de Marnix Academie aanraden aan vrienden, familie of collega’s! Lees de hele uitslag van de Nationale Studentenenqûete op de site van Studiekeuze123.

Studenten over de master

"Tijdens het afgelopen semester zijn de drie lijnen van de MEL voor mij door elkaar gaan lopen en hebben mij geholpen bij het verwoorden van mijn persoonlijke missie.  In mijn manifest schrijf ik over goed leiderschap en ook daar haal ik de term authentiek leiderschap aan en tijdens mijn literatuurstudie heb ik me verdiept in goed onderwijs en hoe een onderzoekende cultuur daarin essentieel is. Tijdens het lezen van de literatuur die bij deze drie lijnen hoort lukte het me steeds beter om scherper te formuleren wat mijn persoonlijke missie is." - Marnix Compagnie

"Hier komen uiteindelijk mijn persoonlijk ontwikkelplan, manifest en literatuurstudie bij elkaar". - Wendy Zweep

"Ik heb veel tijd gestoken in het lezen en doordenken van de literatuur betreffende de professionele identiteit (Ruijters, 2018), gespreid leiderschap (Hulsbos & Langevelde, 2018) en persoonlijke ontwikkeling (Blekkingh, 2013; Brown, 2019; Nieuwenhuijs, 2012). Daarnaast heeft de kennis over het belangrijke verschil tussen in- en output binnen het leidinggeven (Vandendriessche & Clement, 2016) en de daarmee verbonden begrippen controle en vertrouwen mij veel praktische inzichten gegeven. De verbinding met de thematische- en onderzoekslijn binnen de MEL vind ik heel waardevol omdat dit voor mij heel constructief en prettig werkt. Het vormt een samenhangend geheel hetgeen overzicht en verdiepingsmogelijkheden brengt. Het geheel heeft mij veel gebracht en vormt een belangrijke basis binnen de uitwerking van mijn POP (paragraaf 2.2). " - Liesbeth Haars

"De opleiding (MEL) vind ik een feestje. Ik geniet van onze groep: een mengelmoes van mensen, samen op weg. Wanneer het even tegenzit, is er altijd wel iemand die steun biedt. Daarnaast brengen de docenten veel kennis en bieden zij ondersteuning. De drie lijnen zijn goed aan elkaar verbonden en zorgen bij mij voor een totaal ontwikkeling als mens.  De drie stukken die in de periode juni-juli 2019 moeten worden opgeleverd, staan dan ook allemaal met elkaar in verbinding. In alle drie heeft mijn moreel kompas, het gedicht van Merel Morre (2016), een plek gekregen. Dit geeft voor mij aan dat de opleiding dichtbij mij staat en dat voelt goed! 
Straks een welverdiende zomer en dan vol vertrouwen op naar het volgende semester
." - Wendela Kruijt

Topopleiding 2018
In de Keuzegids Masters 2018 heeft Penta Nova de toppositie in de categorie 'Hbo Onderwijsmanagement'. De opleiding onderscheidt zich vooral door de kwaliteit van docenten, wetenschappelijke vorming, praktijkgerichtheid van het programma en studeerbaarheid.

Het oordeel van de Keuzegids is gebaseerd op het expertoordeel (accreditatiebesluit van de NVAO) en het oordeel van studenten, ontleend aan de jaarlijkse Nationale Studentenenquête.

 

Voor wie?
De masteropleiding Educational Leadership is voor ambitieuze schoolleiders met enige jaren werkervaring in een integrale leidinggevende functie in het po, vo of mbo/bve, die zich verder willen professionaliseren op masterniveau tot excellente schoolleider. Zij hebben een erkende opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de Opleiding Schoolleider Basis- of Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder.

Omvang
De Master Educational Leadership is een deeltijdopleiding. De studielast is 30 ECTS per jaar, wat overeenkomt met 840 uur. Inclusief contacttijd is dit per week een gemiddelde studielast van twintig uur bij 40 schoolweken.

Lesdagen en lestijden
De opleiding start in januari 2021 en duurt twee jaar. De lesdag is donderdag. Aan het begin van het eerste en het tweede semester is een tweedaags seminar gepland. Elke twee weken is er een lesdag op de hogeschool. De lestijden zijn van 09.30 tot 16.30 uur. Per leslocatie zijn afwijkingen mogelijk. Kijk hier voor het actuele rooster.

Kosten
Het collegegeld voor de leergang 2020-2021 is € 7.350,- per jaar. De verblijfskosten voor de seminars in het eerste, tweede en vierde semester bedragen € 325,- per seminar, inclusief btw. De kosten voor de studiereis in het tweede jaar zijn afhankelijk van de bestemming. Voor de aanschaf van boeken moet je rekening houden met een bedrag van ca. € 500,- voor de gehele studietijd.
Voor deze master kan de lerarenbeurs worden aangevraagd. Het CROHO-nummer van de Master Educational Leadership bestaat uit het BRIN-nummer (10IZ) en de opleidingscode (ISAT70139). 

Schoolleiderstegemoetkoming
Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de betreffende schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49,- per uur voor het basisonderwijs en € 53,- per uur voor het voortgezet (speciaal) onderwijs.

Lees meer bij de Dienst Uitvoering Onderwijs - Subsidies aan Instellingen

Locaties
De opleiding vindt ieder jaar plaats op de centrale leslocatie in Utrecht. Bij voldoende aanmeldingen voor een andere leslocatie kan ook daar een lesgroep starten.

Daarnaast is het voor besturen mogelijk om deze opleiding op een eigen locatie te arrangeren.

Afronding en registratie
De afronding van de studie bestaat uit de masterthesis. Dit is het opzetten, uitvoeren, implementeren en verslag doen van een onderzoek in de eigen organisatie. Na positieve afronding van de opleiding ontvang je een getuigschrift en een door de overheid erkende hbo-mastergraad van Master Educational Leadership. De master is geaccrediteerd door de NVAO en tevens erkend en geregistreerd door het Schoolleidersregister PO. Met het getuigschrift van de master kun je je registreren bij het SRPO als directeur primair onderwijs.

“Goed tempo, goede inhoud, prettige afwisseling met gastdocenten.”

Lees meer over de inhoud van de Master Educational Leadership.