Master Educational Leadership

Wil jij een verdiepingsslag maken met je team en het onderwijs op jouw school naar een hoger plan tillen? Wil je excelleren als schoolleider en opbrengstgericht leiderschap effectief inzetten? Dan is de Master Educational Leadership iets voor jou.

Leidinggeven in het onderwijs

Met de Master Educational Leadership (MEL) verdiep je jouw professionalisering als schoolleider. Er is theoretische verdieping en je leert onderzoeksvaardigheden om opgeleid te worden tot onderzoeksmatig schoolleider. De focus is in deze masteropleiding gericht op wat jij kan bijdragen aan onderwijsontwikkeling in je eigen school en de leerlingresultaten in de breedste zin van het woord. Je leert systematisch onderzoeken, analyseren en verbeteren van het onderwijs in jouw school. 

Je ontwikkelt de volgende leiderschapscompetenties:
✅ Leidinggeven aan visiegestuurd werken
✅ Leidinggeven aan de ontwikkeling van medewerkers 
✅ Leidinggeven aan schoolontwikkeling
✅ Leidinggeven aan de onderwijskwaliteit 
✅ Leidinggeven aan verbinding met de omgeving
Daarnaast werk je aan persoonlijke kwaliteiten die jou helpen om je leiderschapspraktijken vorm te geven. 

In de Master Educational Leadership staat de onderzoekende en waardegerichte schoolleider centraal. De masteropleiding heeft drie in elkaar verweven lijnen. In de themalijn maak je de verdieping op het gebied van leiderschapstheorie. In de onderzoekslijn leer je onderzoek doen en als onderzoeksmatig schoolleider te werken. In de persoonlijke lijn ga je aan de slag met jouw persoonlijke doelen. 

De MEL bestaat uit vier semesters: 

  1. Educational leadership 
  2. Leidinggeven aan organisatieontwikkeling 
  3. School en context 
  4. Onderzoeksmatig leidinggeven 

Tijdens de MEL heb je studiedagen, leerkringen, masterclasses, zelfstudie en externe oriëntatiedagen. De studiedagen zijn interactieve colleges. In de leerkringen werk je met een kleine groep studenten, begeleid of onbegeleid, aan opdrachten, reflectie en persoonlijke ontwikkeling. Onze masterclasses worden gegeven door gastdocenten die toonaangevend zijn in hun vakgebied. Bekijk meer praktische informatie over de masteropleiding. 

Inschrijven voor de opleiding

 Meld je aan voor de voorlichting

Voor wie is de masteropleiding?

De Master Educational Leadership is voor ambitieuze schoolleiders met enige jaren werkervaring in een integrale leidinggevende functie in het po, vo of mbo/bve, die zich verder willen professionaliseren op masterniveau tot excellente schoolleider. Zij hebben een erkende opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de Opleiding Schoolleider Basis- of Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. Bekijk de toelatingseisen.

“Ik moedig mensen in en buiten het ROC heel erg aan om een opleiding als dit te gaan doen. Je wordt er als leidinggevende en als persoon alleen maar sterker van.” Tina van der Wouw - teamleider ROC Mondrian, Den Haag

Benieuwd hoe alumni de Master Educational Leadership hebben ervaren? Lees meer over hun ervaringen.

Afronding en registratie 

De MEL rond je af met een masterthesis. Na positieve afronding ontvang je een getuigschrift en een door de overheid erkende hbo-mastergraad (Master of Arts). De masteropleiding is geaccrediteerd door de NVAO en erkend en geregistreerd door het Schoolleidersregister PO. Met het getuigschrift kun je je registreren bij het SRPO als directeur primair onderwijs.

Master Educational Leadership in Seminars

Wist je dat je de Master Educational Leadership ook in Seminars kunt volgen? Het programma wordt, net als de MEL, aangeboden in twee jaar, maar deze kent per studiejaar 8 á 9 seminars in de vorm van een tweedaagse (op dinsdag en woensdag). Jouw opleidingsdagen zijn dus geclusterd zodat je de studie nog beter kunt combineren met werk én privé. Benieuwd naar deze variant? Lees meer over de Master Educational Leadership in Seminars.

Waarom de Master Educational Leadership?

Zowel vanuit de overheid als in recent onderzoek is er veel aandacht voor de kwaliteit en de positie van de schoolleider. De Master Educational Leadership is speciaal ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te ondersteunen en te verdiepen.

Daarnaast past een professionele masteropleiding schoolleider in de in 2002 ingevoerde bachelor-masterstructuur van het Nederlandse Hoger Onderwijs. Deze structuur is ingevoerd om internationaal aan te sluiten bij Europa.

De master is ontwikkeld om schoolleiders met ten minste twee jaren werkervaring als leidinggevende in het primair, voortgezet, middelbaar- en hoger (beroeps)onderwijs verder te professionaliseren. Ons doel is om onderzoeksmatige en waardegerichte schoolleiders op te leiden: schoolleiders die een onderzoekscultuur in de school kunnen creëren, waarin nieuwsgierig en kritisch gehandeld wordt en waarbij gedeelde waarden richting geven aan het handelen en de beslissingen die genomen worden.

Met de masteropleiding Educational Leadership ontwikkel je de competenties die noodzakelijk zijn om jouw school te leiden in een steeds sneller veranderende omgeving. Je leert op een onderzoeksmatige wijze leiding te geven en gebruik te maken van data in jouw school met als doel de leerlingresultaten te verbeteren.

Master Educational Leadership voorlichting

Wil je meer weten over onze masteropleiding? Neem dan deel aan een voorlichting of meeloopdag.

De voorlichting van de Master Educational Leadership (MEL) in Utrecht wordt verzorgd door dr. Schelte Beltman en dr. Judith Amels, kerndocent en onderzoeksdocent van de master. In Zwolle wordt de voorlichting gegeven door Gerbrand Kloppenburg MSc, kerndocent van de master en lesplaatscoördinator. Zij lichten toe wat de opleiding inhoudt, voor wie de opleiding is en wat je er mee kunt in je onderwijspraktijk. Ook is er een student van de master aanwezig om al je vragen te beantwoorden.

Ik wil me inschrijven voor de opleiding

  Of download de brochure