Middenmanagement

Ben je ambitieus en werk je als leerkracht in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het mbo? Met de eenjarige opleiding Middenmanagement geef je vorm aan jouw visie op leiderschap, doe je managementvaardigheden op en leer je om mee richting te geven aan schoolontwikkeling.

Middenmanagers

Middenmanagers hebben vier belangrijke verbintenissen: verbintenissen met leerlingen en hun ouders, de directie, docenten en andere middenmanagers. Als middenmanager opereer je hiertussen en onderhoud je relaties met hen. Met als doel het bouwen aan en versterken van goed onderwijs: de kerntaak van de school. De thema's van de opleiding Middenmanagement gaan in op de vier verbintenissen van de middenmanager.

Opleiding Middenmanagement

De opleiding Middenmanagement is een praktische opleiding, waarin de vaardigheden van de docent als manager centraal staan. De opleiding Middenmanagement bestaat uit drie trimesters met elk een eigen thema. 

In dit trimester komen de volgende onderwerpen aan de orde: visie op onderwijs, visie op leiderschap, vormen van leiderschap, leiderschapsstijlen, taak en rol middenmanager en opbrengstgericht leiderschap. 

*Cursisten die bij het CPS de basiscursus Middenmanagement hebben gevolgd, ontvangen vrijstelling voor trimester 1 van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova.

Onderwerpen in dit trimester zijn cultuur en structuur van de organisatie, zoals:

 • factoren die de cultuur van de organisatie beïnvloeden
 • organisatieontwikkeling
 • managen van projecten
 • financiën 
 • timemanagement en kwaliteitszorg

De effectiviteit van een leidinggevende wordt in hoge mate bepaald door het vermogen om te communiceren. Begrijpen en begrepen worden blijkt een kunst in vrijwel elke organisatie. Het helder maken van belangen, verwachtingen en procedures kan ruis en conflicten voorkomen. 

Dit trimester omvat zowel kennis als vaardigheidstraining op de volgende gebieden: 

 • Voeren van tweegesprekken 
 • Leidinggeven aan een vergadering 
 • Inzicht in groepsprocessen 
 • Persoonlijke stijl van communicatie in relatie tot leidinggeven

Schrijf je in voor de opleiding

Of meld je aan voor de voorlichting

De didactiek van de opleiding Middenmanagement bij Penta Nova is gebaseerd op een sociaal-constructivistische definitie van leren. Daarbij hanteren we de volgende uitgangspunten: 

 1. Leren is een sociaal proces, waarin studenten door dialoog en interactie samen kennis creëren; 
 2. Leren is betekenisvol, studenten doen dit door aan concrete ervaringen betekenis te verlenen of bestaande betekenissen te herstructureren;
 3. Het leerproces verloopt in zekere mate zelfsturend, studenten zijn actief en zelfregulerend. 

Voor wie is de opleiding Middenmanagement?

De opleiding Middenmanagement van Penta Nova is voor ambitieuze leerkrachten in het po, vo en mbo. Maar ook voor intern begeleiders, teamleiders, jaarcoördinatoren etc. is het een interessante opleiding. De opleiding is voor iedereen die al een middenmanagement functie heeft of die een dergelijke functie ambieert. Je wilt je bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen, aansturen van veranderingen in een project. Daarnaast word je je bewust van je visie op onderwijs en leidinggeven. 

*Cursisten die bij het CPS de basiscursus Middenmanagement hebben gevolgd, ontvangen vrijstelling voor trimester 1 van de opleiding Middenmanagement van Penta Nova.

studenten

 

Afronding en registratie

De toetsing van de opleiding Middenmanagement bestaat uit bijvoorbeeld een paper of een presentatie. 

Heb je de opleiding positief afgerond, dan ontvang je een officieel erkend diploma van de Stichting Post Hoger Beroeps Onderwijs Nederland (SPHBO). Ook word je opgenomen in het Abituriëntenregister.  

 

Toelatingseisen Middenmanagement

Toelatingseisen zijn een hulpmiddel bij het goed voorsorteren van de deelnemers en geen doel op zich.

Algemene toelatingseisen opleiding

 • afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs 
 • werkzaam in het primair onderwijs, voortgezet onderwijs of middelbaar beroepsonderwijs

Kennismaking

Bij Penta Nova krijg je zowel inhoudelijk als persoonlijk een gedegen basis mee voor het vak van schoolleider. We werken persoonlijk, onderzoekend en gedreven. Logisch dat we daarom de opleiding starten met een individueel intakegesprek met jouw kerndocent. We maken graag tijd voor een kennismaking! We denken mee over jouw ambitie vanuit jouw praktijk. We kijken samen welke ervaring en kennis je al meeneemt. We verkennen wederzijdse verwachtingen. We borgen daarmee dat je straks in een groep stapt met mensen die daadwerkelijk samenwerkend (met en van elkaar) willen leren. 

Intake

De intake helpt je bij een goede start. Na inschrijving ontvang je een bevestiging, met materiaal ter voorbereiding van de intake. In dit persoonlijke, vertrouwelijke gesprek gaat jouw toekomstig kerndocent graag online ‘naast je staan’. We kijken samen of je voldoet aan de voorwaarden en verwachtingen. Dit eerste gesprek levert meer op als we vooraf kunnen kijken naar jouw positie in school, jouw taken en mandaten, jouw idee om tijd te creëren voor je studie. Daarom vragen we je deze informatie vooraf met ons te delen.  

Voorafgaand aan de intake vult de student een intakeformulier in. Het intakeformulier vormt de basis voor het intakegesprek met een kerndocent van de opleiding. In het intakegesprek worden de verwachtingen van de opleiding en de student uitgesproken en op elkaar afgestemd.

Bekijk meer praktische informatie over de opleiding Middenmanagement

Voorlichting opleiding Middenmanagement

Wil je meer weten over onze opleiding Middenmanagement? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door docenten van de opleiding. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen. 

Meld je aan voor de voorlichting


Inschrijven voor de opleiding   
 

 

middenmanagement opleidingscoördinator

 

Persoonlijk contact

Het kiezen van een opleiding doe je niet zomaar. We kunnen ons voorstellen dat je veel vragen hebt. Wil je daarom eerst persoonlijk contact?

Zo kun je alles rustig met onze opleidingsleider Kees van der Vloed bespreken. Hij maakt graag tijd voor je. 

Kees van der Vloed
Opleidingsleider Middenmanagement

E: k.vdvloed@hsmarnix.nl

T: 06 52 58 11 44

Waarom kiezen voor Penta Nova?

Kenmerkend voor de docenten van Penta Nova is dat zij persoonlijk, onderzoekend en gedreven zijn; kernwaarden die zij graag overdragen aan de studenten. Deze drie kernwaarden zijn daarom ook kenmerkend voor de lessen die worden gegeven.

 • Betrokken en bevlogen docenten 

 • Kwalitatief sterk 

 • Inspirerende lesdagen 

 • Docenten koppelen alle inhoud aan de praktijk van de studenten

 • Goed gestructureerd aanbod in 3 leerlijnen