Post-Master Educational Leadership

Heb jij de masteropleiding Educational Leadership afgerond en wil je je graag verder ontwikkelen als schoolleider en gedurende een jaar met andere schoolleiders optrekken? Volg dan de nieuwe leergang Post-Master Educational Leadership. Je verdiept je kennis op het gebied van inhoudelijk leidinggeven en je ontwikkelt je in het zelfverzekerd handelen op post-masterniveau.

Inhoud 

In deze leergang staat de verdieping en verbreding van jouw rol als leidinggevende in het onderwijs centraal. Je werkt aan je professionele ontwikkeling, aan kennisontwikkeling en leert actie-onderzoek in je eigen praktijk op te zetten en uit te voeren. Actie-onderzoek is sterk gericht op – het woord zegt het al – actie. De eigen praktijk staat altijd centraal en het cyclisch werken is hierin heel belangrijk.  
Kernbegrippen binnen de leergang zijn: waardengericht leiderschap, strategie, organiseren en veranderen, lef en reflectie.

Opzet

De leergang wordt aangeboden in acht seminars van twee dagen. Deze seminars hebben een vaste indeling. Twee dagdelen gaan over kenniscreatie en ontwikkeling van de persoonlijke professionele identiteit. De andere twee dagdelen gaan over het (leren) doen van actieonderzoek in jouw eigen praktijk. Naar aanleiding van je onderzoek schrijf je een wetenschappelijk artikel voor een vakblad. De docenten helpen je bij het publiceren van jouw artikel in een vakblad. 
In het negende seminar presenteer je je vakpublicatie aan docenten en studenten. Je doet op wetenschappelijk niveau verslag van zowel jouw leiderschapsontwikkeling als de schoolontwikkeling op basis van de uitkomsten van je actieonderzoek.

Waarom deze post-master Educational Leadership?

Als schoolleider balanceer je vaak tussen kaders, opdrachten en professionele ruimte om het onderwijs vorm te geven en continu te verbeteren. Dit vraagt om professioneel leiderschap. De leergang is gericht op het doorontwikkelen van kennis met betrekking tot het inhoudelijk leiding kunnen geven aan de school en het handelen vanuit zelfvertrouwen. Jouw handelen staat in verbinding met de maatschappelijke opgave van de eigen organisatie.

Doelgroep

Heb jij de masteropleiding Educational Leadership succesvol afgerond en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van je eigen professionele identiteit? Dan is deze leergang iets voor jou. Om deel te nemen aan de master moet je voldoen aan deze drie voorwaarden: 
- Je werkt vanuit een onderzoekende houding;
- Je wilt je eigen schoolpraktijk verbeteren;
- Je bent gemotiveerd en hebt de ambitie om je te ontwikkelen op NLQF7+ niveau (post-masterniveau).

Programma 

De opleiding bestaat uit acht seminars (tweedaagsen). Voorafgaand is er een startbijeenkomst en na afloop is er een afrondende tweedaagse. Al deze bijeenkomsten vinden plaats in Garderen. 
De bijeenkomsten worden verzorgd door een gekwalificeerd team van docenten met ruime academische ervaring en praktijkervaring in hun vakgebied. 

De thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Onderwijs, leiderschap en maatschappij
 • Veranderkunde
 • Gespreid leiderschap
 • Strategische gebruik van financiën
 • Onderwijsinnovatie & technologie
 • Antropologisch perspectief op leiderschap
 • Strategisch HRD, Human experience

Praktische zaken

Studiebelasting

gemiddeld 40 uur per maand. Dat is inclusief de seminars en de contactmomenten met je learning community. 

Data

Start januari 2024, afronding december 2024

Eens per maand is er een tweedaagse met overnachting van donderdag op vrijdag. Het programma start steeds om 09.30 en eindigt om 16.30 uur. Daarna is er ruimte voor ontmoeting, netwerken, gezelligheid en vrije tijd. Op donderdag is er een gezamenlijk diner.

 • Startbijeenkomst: 26 januari  
 • Seminar 1:  8 en 9 februari
 • Seminar 2: 2 1 en 22 maart          
 • Seminar 3: 18 en 19 april
 • Seminar 4: 23 en 24 mei
 • Seminar 5: 27 en 28 juni
 • Seminar 6: 12 en 13 september
 • Seminar 7:  3 en 4 oktober
 • Seminar 8: 4 en 15 november
 • Afronding:  12 en 13 december

Locatie

WestCord Hotel De Veluwe

Oud Milligenseweg 62, 3886 MJ Garderen

Kosten

€ 12.500 per persoon (volledig verzorgd, maximaal 12 deelnemers)

Meer weten?

Neem contact op met Judith Amels of Schelte Beltman. Zij zijn de opleidingscoördinatoren en kunnen je alles vertellen over deze nieuwe leergang.