Post-Master Educational Leadership

Heb jij de masteropleiding Educational Leadership afgerond en wil je je graag verder ontwikkelen als schoolleider en gedurende een jaar met andere schoolleiders optrekken? Volg dan de nieuwe leergang Post-Master Educational Leadership. Je verdiept je kennis op het gebied van inhoudelijk leidinggeven en je ontwikkelt je in het zelfverzekerd handelen op post-masterniveau.

Inhoud 

In deze leergang staat de verdieping en verbreding van jouw rol als leidinggevende in het onderwijs centraal. Je werkt aan je professionele ontwikkeling, aan kennisontwikkeling en leert actie-onderzoek in je eigen praktijk op te zetten en uit te voeren. Actie-onderzoek is sterk gericht op – het woord zegt het al – actie. De eigen praktijk staat altijd centraal en het cyclisch werken is hierin heel belangrijk.  
Kernbegrippen binnen de leergang zijn: waardengericht leiderschap, strategie, organiseren en veranderen, lef en reflectie.

Opzet

De leergang wordt aangeboden in een aantal losse dagen en enkele seminars. De wijze van afronding kiezen deelnemers zelf. Zonder afrondend product ontvangt de deelnemer een certificaat van deelname. Een vakgerichte publicatie als afrondend product leidt bij positieve beoordeling tot een certificaat dat erkend is door SRPO en de waarde heeft van 100 herregistratiepunten. Rondom de bijeenkomsten werken deelnemers zelfstandig in learning communities. Kies je voor het schrijven van een wetenschappelijk artikel voor een vakblad, dan helpen de docenten je bij het publiceren van jouw artikel in een vakblad.

Waarom deze post-master Educational Leadership?

Als schoolleider balanceer je vaak tussen kaders, opdrachten en professionele ruimte om het onderwijs vorm te geven en continu te verbeteren. Dit vraagt om professioneel leiderschap. De leergang is gericht op het doorontwikkelen van kennis met betrekking tot het inhoudelijk leiding kunnen geven aan de school en het handelen vanuit zelfvertrouwen. Jouw handelen staat in verbinding met de maatschappelijke opgave van de eigen organisatie.

Doelgroep

Heb jij de masteropleiding Educational Leadership succesvol afgerond en wil je je verder ontwikkelen op het gebied van je eigen professionele identiteit? Dan is deze leergang iets voor jou. Om deel te nemen aan de master moet je voldoen aan deze drie voorwaarden: 
- Je werkt vanuit een onderzoekende houding;
- Je wilt je eigen schoolpraktijk verbeteren;
- Je bent gemotiveerd en hebt de ambitie om je te ontwikkelen op NLQF7+ niveau (post-masterniveau).

Programma 

De opleiding bestaat uit zeven losse dagen en vier seminars (tweedaagsen). Voorafgaand is er een startbijeenkomst. De losse dagen vinden plaats in Utrecht, de seminars zijn in Garderen. 
De bijeenkomsten worden verzorgd door een gekwalificeerd team van docenten met ruime academische ervaring en praktijkervaring in hun vakgebied. 

De thema’s die aan de orde komen zijn:

 • Onderwijs, leiderschap en maatschappij
 • Veranderkunde
 • Gespreid leiderschap
 • Strategische gebruik van financiën
 • Onderwijsinnovatie & technologie
 • Antropologisch perspectief op leiderschap
 • Strategisch HRD, Human experience

Praktische zaken

Studiebelasting

gemiddeld 40 uur per maand. Dat is inclusief de seminars en de contactmomenten met je learning community. 

Data

Start januari 2025, afronding april 2026

Het programma start steeds om 09.30 en eindigt om 16.30 uur. Daarna is er ruimte voor ontmoeting, netwerken, en gezelligheid. De seminars zijn volledig verzorgd.

 • Startbijeenkomst: 29 januari 2025
 • Dag 1: 7 maart 2025
 • Dag 2: 9 april 2025
 • Seminar 1: 20 en 21 mei 2025
 • Dag 3: 12 juni 2025
 • Dag 4: 18 september 2025
 • Seminar 2: 29 en 30 oktober 2025
 • Dag 5: 27 november 2025
 • Seminar 3: 14 en 15 januari 2026
 • Dag 6: 6 februari 2026
 • Dag 7: 26 maart 2026
 • Seminar 4: 22 en 23 april 2026

Locatie

Losse dagen in NewtonHouse, Newtonlaan 201 in Utrecht;
Seminars in Hotel De Werelt (voorheen WestCord Hotel De Veluwe), Oud Milligenseweg 62, 3886 MJ Garderen

Kosten

€ 8250,- inclusief overnachtingen of 
€ 7450,- exclusief overnachtingen

Maximaal 12 deelnemers

Meer weten?

Neem contact op met Judith Amels of Schelte Beltman. Zij zijn de opleidingscoördinatoren en kunnen je alles vertellen over deze nieuwe leergang.