Opleidingen

Master Educational Leadership

Je wilt excelleren als schoolleider en opbrengstgericht leiderschap effectief inzetten? De Master Educational Leadership (MEL) is ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te verdiepen. Deze master biedt naast theoretische verdieping ook onderzoeksvaardigheden om je op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider.

Herregistratie modules

Vanaf 2018 moet elke schoolleider in het primair onderwijs geregistreerd zijn in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Na deze registratie volgt de herregistratie van de schoolleider. De herregistratie vindt plaats op basis van informeel en/of formeel leren aan de hand van zeven door het SRPO vastgestelde thema’s.

Oriëntatie op management

De komende jaren zal het tekort aan leidinggevenden in het basis- en voortgezet onderwijs drastisch toenemen. Op dit moment is het voor schoolbesturen al lastig om goede leidinggevenden te vinden, maar de komende jaren zullen veel schoolleiders met pensioen gaan, waardoor de behoefte aan leidinggevenden alleen nog maar zal toenemen. Voor leerkrachten met ambitie ligt hier de kans om de ambitie te verwezenlijken.

Middenmanagement PO

Met de éénjarige opleiding Middenmanagement PO geef je vorm aan jouw visie op onderwijsmanagement, verwerf je managementvaardigheden en leer je organisatieontwikkelingen in kaart te brengen en te beheren. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister PO en bestaat uit 3 modulen van 5 ECTS.

Middenmanagement VO

Sinds 2014 biedt Penta Nova een aparte opleiding Middenmanagement VO aan. De structuur en organisatie in het voortgezet onderwijs (en ook het mbo) verschillen namelijk aanzienlijk van die in het primair onderwijs. Zo wordt er in het vo gewerkt met jaarcoördinatoren en/of teamleiders. Ook op het gebied van financiën en onderwijskundig leiderschap kent het vo een specifieke problematiek. Met deze vo-variant kunnen ambitieuze leraren zich ontwikkelen in het voortgezet onderwijs.

Schoolleider Basisbekwaam

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam (OSL BB) voor alumni van de opleiding Middenmanagement (MM).

Schoolleider Vakbekwaam

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is ontwikkeld om op vakbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. De Opleiding Schoolleider is gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs. De opleiding Schoolleider is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn.

Directeur van buiten

Bent u leidinggevende die van buiten het onderwijs komt en de functie van schoolleider ambieert als nieuwe stap in uw carrière? Dan is dit zij-instroom Dubbelspoor iets voor u.