Opleidingen

Master Educational Leadership

Je wilt excelleren als schoolleider en opbrengstgericht leiderschap effectief inzetten? De Master Educational Leadership (MEL) is ontwikkeld om de professionalisering van schoolleiders te verdiepen. Deze master biedt naast theoretische verdieping ook onderzoeksvaardigheden om je op te leiden tot onderzoeksmatig schoolleider.

Herregistratie modules

Ben je als schoolleider in het primair onderwijs al geregistreerd in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO)? Na de registratie volgt de herregistratie van de schoolleider. Deze vindt plaats op basis van informeel en/of formeel leren aan de hand van zeven door het SRPO vastgestelde thema’s. Volg per thema een of meerdere modules om in te zetten voor je herregistratie.

Oriëntatie op management

Ben je leraar in po of vo en heb je interesse in leidinggeven op een school? Dan is het traject Oriëntatie op management wellicht iets voor jou. Je maakt kennis met aspecten van leidinggeven, krijgt inzicht in de dagelijkse praktijk van een leidinggevende en kunt erachter komen of leidinggeven iets is wat bij je past.

Middenmanagement PO

Ben je ambitieus en werk je als leerkracht in het basisonderwijs? Met de éénjarige opleiding Middenmanagement PO geef je vorm aan jouw visie op leiderschap, verwerf je managementvaardigheden en leer je om mee richting te geven aan schoolontwikkeling.

Middenmanagement VO

Ben je ambitieus en werk je als docent in het voortgezet onderwijs? Met de éénjarige opleiding Middenmanagement VO geef je vorm aan je visie op onderwijsmanagement, verwerf je managementvaardigheden en leer je organisatieontwikkelingen in kaart te brengen en te beheren. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het Schoolleidersregister VO.

Schoolleider Basisbekwaam

In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam leer je op basisbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn.

Schoolleider Vakbekwaam

Deze opleiding is het vervolg op de opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Je verdiept je kennis van onderwijskundig leiderschap en veranderprocessen. Ook duik je verder in opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld transformationeel en onderzoeksmatig leiderschap. Maar je volgt ook lessen in bestuur en governance en de resultaten en opbrengsten van verandering. Zo ontwikkel je je leiderschapscapaciteiten om op vakbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs.

Zij-instroomtraject Directeur basisonderwijs

Ben je leidinggevende die van buiten het onderwijs komt en ambieer je de functie van schoolleider als nieuwe stap in je carrière? Dan is dit zij-instroomtraject iets voor jou.