Tegemoetkoming studiekosten

Het volgen van een schoolleidersopleiding vraagt om een investering. Vergoedt jouw werkgever niet de (volledige) studiekosten? Dan zijn er verschillende opties om financiële ondersteuning aan te vragen.

Lerarenbeurs

Volg je de Master Educational Leadership? Dan kun je een lerarenbeurs aanvragen. Kijk voor meer informatie en het aanvragen van de lerarenbeurs op website van DUO.  

Schoolleiderstegemoetkoming 

Een schoolleider kan namens het bevoegd gezag van een school subsidie aanvragen voor de kosten van zijn of haar vervanging tijdens het volgen van een masteropleiding. De subsidie is bedoeld voor de vervangingskosten van de schoolleider voor ten hoogste 640 studieverlofuren gedurende twee studiejaren. Het bedrag per studieverlofuur bedraagt € 49,- per uur voor het basisonderwijs en € 53,- per uur voor het (voortgezet) speciaal onderwijs. Lees meer over de schoolleiderstegemoetkoming op de website van DUS-I.

Prestatiebox 

De prestatiebox is bedoeld voor opbrengstgericht werken, professionalisering van leraren en schoolleiders en cultuureducatie. Het budget in de prestatiebox wordt onderverdeeld in een bedrag per leerling en een bedrag per school. Voor opbrengstgericht werken, het professionaliseren van leraren en cultuureducatie wordt een bedrag per leerling verstrekt. Daarbovenop is er per school een bedrag voor het professionaliseren van schoolleiders. Het schoolbestuur ontvangt via de prestatiebox een apart budget per leerling en daarbovenop een bedrag per school. Kijk voor meer informatie op website van DUO.

Aftrekpost Belastingdienst 

Uitgaven aan de studie, zoals het collegegeld en de aanschaf van studieboeken en bijvoorbeeld een laptop kunnen onder bepaalde voorwaarden als aftrekpost ingediend worden bij de Belastingdienst.
Kijk op de website van de Belastingdienst of dit ook voor jou geldt.