Schoolleider Basisbekwaam

Wil jij je ontwikkelen en op basisbekwaam niveau leiding leren geven aan scholen in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs? Dan is de opleiding Schoolleider Basisbekwaam van Penta Nova iets voor jou. Tijdens de opleiding richten we ons op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap.

In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam leer je op basisbekwaam niveau (adjunct-directeur, teamleider, bouwcoördinator) leiding te geven aan scholen in het po, vo en mbo. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het schoolleidersregister PO en VO. 

Schoolleider Basisbekwaam in drie varianten

Deze opleiding kent drie varianten, passend bij jouw situatie en voorkeur bij het leren. Elke variant kent minstens één seminar zodat je elkaar tijdens twee dagen in een hotel goed leert kennen. Je bent immers elkaars rijke leeromgeving, doordat de praktijk van alle scholen op tafel ligt bij elk college en bij elke activiteit. De kenmerken van de varianten zijn:

  1. Basisbekwaam Regulier: Alle colleges op een vaste locatie in vijftien lesdagen, waaronder een intensief seminar. Omvang 420 uur (15 EC)
  2. Basisbekwaam Blended: Het beste van twee werelden: drie intensieve seminars in een hotel en de overige negen lesdagen online. Dezelfde tijdsinvestering als de reguliere variant, maar minder reistijd. Omvang 420 uur (15 EC)
  3. Basisbekwaam Verkort: De kern van de opleiding in een seminar en acht lesdagen op een vaste locatie voor wie een passende vooropleiding heeft, met vrijstelling. Omvang 260 uur (10 EC).

 

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is opgebouwd langs twee leerlijnen. De leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de Master Educational Leadership, gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard: Leiderschapspraktijken en persoonlijke kwaliteiten

  1. De thematische lijn kent onderwerpen als werken vanuit visie, bedrijfsvoering, cultuur en structuur met aandacht voor teamleren en de actualiteit. In deze lijn is onderzoeksmatig leiderschap geïntegreerd. Je ontwerpt een kijkkader voor audits om bij elkaar op school leiderschap in de praktijk te oberveren. Je gaat met je eigen team in gesprek over een gewenste schoolontwikkeling, die je goed in beeld hebt gebracht op basis van data. 
  2. De persoonlijke lijn gaat in op jouw kwaliteiten en idealen, ook bij lastige casussen uit jouw eigen leiderschapspraktijk. Welke belemmerende overtuigingen beperken je? Welke waarden beïnvloeden je keuze? Welke kwaliteiten kun je inzetten om de beste oplossing voor je leerlingen, je team of jouw ouders mogelijk te maken? Deze lijn is georganiseerd in leerkringen met een persoonlijke coach, met aandacht voor persoonlijke thema’s in coachgesprekken

Bekijk meer praktische informatie over de opleiding Schoolleider Basisbekwaam.  

Je rondt de opleiding af middels een variatie in praktijkgerichte toetsvormen: presentatie, interview, onderwijskundige dialoog met het team en verslag. . Bij een positieve afronding ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam van Penta Nova. Voor wie in het basisonderwijs werkt:  Met dit diploma kun je je registreren als adjunct-directeur bij het Schoolleidersregister PO (SRPO). 

Benieuwd hoe alumni de opleiding Schoolleider Basisbekwaam hebben ervaren? Lees meer over hun ervaringen op deze pagina.

Inschrijven voor de opleiding

  Of meld je aan voor de voorlichting

Voorlichting opleiding Basisbekwaam Schoolleider 

Wil je meer weten over onze opleiding schoolleider basisbekwaam? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleiding, kijk daartoe welke van de zeven locaties je zou willen gaan studeren. Elke locatie volgt het basisprogramma en de toetsing maar kent ook een eigen kleur. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Voor de Blended variant is er een landelijk moment voor voorlichting, omdat met plezier en energie online studeren om vaardigheden vraagt die we graag willen laten ervaren, voordat je jouw keuze maakt.

Intake op maat 

Je wordt na je inschrijving uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek van drie kwartier. Vooraf krijg je een uitgebreide toelichting toegestuurd: zowel basisinformatie voor de intake als specifieke informatie over de opleiding van jouw keuze. Het gesprek gaat over jou, wat jij wil leren en wat wij je daarin kunnen bieden. Zo kan dit eerste gesprek de aftrap zijn voor sterker leiderschap op maat.  

Inschrijven voor de opleiding Download de brochure