Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is ontwikkeld om op basisbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. De Opleiding Schoolleider is gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs. De opleiding Schoolleider is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn.

Voor wie?
De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is voor schoolleiders uit het primair-, het voortgezet- en het middelbaar onderwijs. De opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Om te worden toegelaten is een leidinggevende functie in de school vereist.

De opleiding is te volgen als eenjarige opleiding. Kandidaten die al een opleiding Middenmanagement hebben afgerond, kunnen een verkort traject volgen. 

Basisbekwaam verkort traject
Basisbekwaam éénjarige opleiding

Inschrijven

Download de brochure