Schoolleider Basisbekwaam

Wil jij je ontwikkelen en op basisbekwaam niveau leiding leren geven aan scholen in het primair, voortgezet of middelbaar onderwijs? Dan is de opleiding Schoolleider Basisbekwaam van Penta Nova iets voor jou. Tijdens de opleiding richten we ons op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap.

In de eenjarige opleiding Schoolleider Basisbekwaam leer je op basisbekwaam niveau (adjunct-directeur, teamleider, bouwcoördinator) leiding te geven aan scholen in het po, vo en mbo. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het schoolleidersregister. 

Opleiding Schoolleider Basisbekwaam

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is opgebouwd langs twee leerlijnen. De leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de Master Educational Leadership

  1. De thematische lijn waarin de inhoud van de opleiding wordt vormgegeven. In deze lijn is onderzoeksmatig leiderschap geïntegreerd.  
  2. De persoonlijke lijn waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat in relatie tot de beroepsstandaard voor schoolleiders. 

In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw; de thema’s uit het eerste jaar (Basisbekwaam) komen terug in het tweede jaar (Vakbekwaam), maar dan op een verdiept niveau. In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam stellen we actuele thema’s aan de orde in verbinding met casuïstiek uit jouw eigen schoolorganisatie. De opleiding Schoolleider Vakbekwaam staat in het teken van de implementatie van de verandering. Bekijk meer praktische informatie over de opleiding Schoolleider Basisbekwaam.  

Je rondt de opleiding Schoolleider Basisbekwaam af met drie toetsen. Bij een positieve afronding ontvang je het diploma Schoolleider Basisbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren als adjunct-directeur bij het Schoolleidersregister PO (SRPO). 

Eenjarig of verkort traject Schoolleider Basisbekwaam 

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is er in twee varianten. De reguliere opleiding is de eenjarige opleiding. Leidinggevenden die al een opleiding Middenmanagement (of vergelijkbaar) hebben afgerond, kunnen een verkort traject volgen.

Benieuwd hoe alumni de opleiding Schoolleider Basisbekwaam hebben ervaren? Lees meer over hun ervaringen op deze pagina.

Waarom de opleiding Schoolleider Basisbekwaam? 

Zowel vanuit de overheid als in recent onderzoek is er veel aandacht voor de kwaliteit en de positie van de schoolleider. De opleiding Schoolleider is ontwikkeld om op basisbekwaam of vakbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po of vo/mbo.

In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam leer je op basisbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het po, vo en mbo. De opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. De opleiding is opgebouwd langs twee leerlijnen: de thematische lijn en de persoonlijke lijn.

In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De opleiding is concentrisch van opbouw. Dat wil zeggen dat de thema’s uit het eerste jaar (Basisbekwaam) terugkomen in het tweede jaar (Vakbekwaam), maar dan op een verdiept niveau.

In Basisbekwaam worden actuele thema’s aan de orde gesteld in verbinding met casuïstiek uit de eigen organisatie. Vakbekwaam staat in het teken van de implementatie van de verandering.  

Voorlichting opleiding Basisbekwaam Schoolleider 

Wil je meer weten over onze opleiding schoolleider basisbekwaam? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleiding. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen.