Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam

In de opleiding Schoolleider Basisbekwaam leer je op basisbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het primair, voortgezet en middelbaar onderwijs. De opleiding richt zich op
onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn.

Voor wie?
De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is voor schoolleiders uit het primair, het voortgezet en het middelbaar onderwijs. Om te worden toegelaten is een leidinggevende functie in de school vereist.

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam kent twee varianten. De reguliere opleiding is de éénjarige opleiding. Kandidaten die al een opleiding Middenmanagement hebben afgerond, kunnen een verkort traject volgen. 

Twee varianten:
Schoolleider Basisbekwaam éénjarige opleiding (reguliere opleiding voor leidinggevenden)
Schoolleider Basisbekwaam verkort traject (voor leidinggevenden met een diploma Middenmanagement)

Voorlichtingsavond
Wil je meer weten over onze opleidingen? Dan ben je van harte welkom bij een van de voorlichtingsbijeenkomsten. Je krijgt er informatie over de opleidingen, kunt praten met studenten en een persoonlijk adviesgesprek aanvragen. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleidingen.

Een voorlichtingsavond heeft een vast programma, het is dus geen inloopavond.