Opleidingen » Schoolleider Basisbekwaam

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is ontwikkeld om op basisbekwaam niveau leiding te kunnen geven aan scholen in het po, vo en mbo. De opleiding is gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard van het schoolleidersregister en komt door onderzoeksmatig leiderschap als uitgangspunt te nemen tegemoet aan de ontwikkeling naar opbrengstgericht werken in het onderwijs. De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen: de thematische lijn, de persoonlijke lijn en de onderzoekslijn.

Voor wie?
De opleiding Schoolleider Basisbekwaam is voor schoolleiders uit het primair, het voortgezet en het middelbaar onderwijs. De opleiding richt zich op onderwijskundig leiderschap, veranderingsprocessen en opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Om te worden toegelaten is een leidinggevende functie in de school vereist (dit geldt niet voor de variant voor leraren).

De opleiding Schoolleider Basisbekwaam kent drie varianten. De reguliere opleiding is de éénjarige opleiding. Kandidaten die al een opleiding Middenmanagement hebben afgerond, kunnen een verkort traject volgen. Daarnaast komt er een nieuw traject voor leraren po, die nog geen leidinggevende taken hebben maar deze wel ambiëren.

Drie varianten:
Schoolleider Basisbekwaam éénjarige opleiding (reguliere opleiding voor leidinggevenden)
Schoolleider Basisbekwaam verkort traject (voor leidinggevenden met een diploma Middenmanagement)
Schoolleider Basisbekwaam voor leraren (voor leraren po, zonder leidinggevende taken)

Download de brochure

Inschrijven

 

 

Aanmelden voorlichtingsavond

Loading