Hoe word ik schoolleider?

Om officieel schoolleider in het primair onderwijs te kunnen worden, moet je beschikken over aantoonbare basiskwalificaties en geregistreerd zijn in het verplichte beroepsregister voor schoolleiders.

Het Schoolleidersregister

Om schoolleider te worden in het primair onderwijs hoef je geen lesbevoegdheid of ervaring in het onderwijs te hebben. Wel is het verplicht om je te registreren in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Dat kan alleen als je kunt aantonen dat je basis- en/of vakbekwaam bent. Schoolleiders kunnen dit op twee manieren aangeven in het register:

  • Op basis van een afgeronde schoolleidersopleiding die voldoet aan de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po, of na een relevante afgeronde masteropleiding.
  • Na een positief afgerond toetsend assessment. De commissie certificering beoordeelt of het assessment in voldoende mate vaststelt of schoolleiders aan de beroepstandaard voldoen.
     

Opleidingen om schoolleider te worden

Schoolleiders moeten in het Schoolleidersregister aangeven weke opleidingen zij hebben gevolgd om te voldoen aan de registratiecriteria. Deze opleidingen moeten gebaseerd zijn op de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Een relevante, afgeronde opleiding voor directeuren betreft minimaal 30 ECTS van het type ‘Vakbekwaam’. Voor adjunct-directeuren geldt een opleiding van minimaal 15 ECTS van het type ‘Basisbekwaam’.

Alle opleidingen van Penta Nova zijn gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard voor schoolleiders en voldoen daarmee aan de eisen van werkplekleren en studiebelasting. Ook zijn ze officieel geregistreerd in het register als erkende opleiding.
 

Zij-instromend schoolleider

Ben je een leidinggevende buiten het onderwijs en overweeg je om schoolleider te worden? Of ben je net gestart als schoolleider met ervaring uit een ander werkveld? Met het zij-instroomtraject tot schoolleider primair onderwijs vorm je een stevig fundament voor jouw (toekomstig) leiderschap. Deze eenjarige praktijkgerichte opleiding leert je door middel van inhoudelijke lessen in een kleine studiegroep en een uitgebreide stage alle competenties die een schoolleider nodig heeft. Een schoolbestuur kan een subsidie van €20.000,- aanvragen voor de kosten van deze opleiding.

Bekijk deze opleiding
 

Tegemoetkoming vanuit het ministerie

Het leiderschap in de school is essentieel voor de kwaliteit van de school en de uiteindelijke leerlingresultaten. Professionalisering is dan ook de komende jaren één van de speerpunten van het beleid van het Ministerie van OCW. Vanuit het ministerie is daarom de Lerarenbeurs ter beschikking gesteld voor leraren die ene masteropleiding willen volgen. Voor schoolleiders is er jaarlijks een bedrag van €2.000,- beschikbaar voor scholing en bijscholing.

Ook voor zij-instromende schoolleiders is er een tegemoetkoming vanuit het ministerie. Een schoolbestuur kan sinds 1 september 2022 een subsidie van €20.000,- aanvragen voor de kosten van de opleiding zij-instromend schoolleider, de begeleiding en studieverlof. Met deze subsidieregeling is het voor schoolbestuurders extra aantrekkelijk om samen te werken met een zij-instromend schoolleider.

Lees meer over deze subsidie
 

Meer weten?

Het Ministerie van OCW heeft een website gelanceerd om schoolbesturen, lerarenopleidingen en andere partijen die werken aan het oplossen van het lerarentekort te ondersteunen, inspireren en verder op weg te helpen. Op deze website vind je meer informatie over hoe je schoolleider wordt en welke subsidieregelingen gelden.

Ga naar de website