Schoolleider worden

Om officieel schoolleider in het primair onderwijs te kunnen worden moet je beschikken over aantoonbare basiskwalificaties en geregistreerd zijn in het verplichte beroepsregister voor schoolleiders.

Schoolleidersregister

Sinds 2013 moeten schoolleiders in het primair onderwijs worden geregistreerd in het Schoolleidersregister Primair Onderwijs (SRPO). Schoolleiders kunnen op twee verschillende manieren aantonen dat zij beschikken over de basiskwalificaties die van hen verwacht mogen worden. Zij kunnen dit aangeven in het register:
1. op basis van een afgeronde schoolleidersopleiding die voldoet aan de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po (ter beoordeling van de commissie certificering van het Schoolleidersregister PO) of na een relevante, afgeronde masteropleiding.
2. na een positief afgerond toetsend assessment. De commissie certificering beoordeelt of het assessment in voldoende mate vaststelt of schoolleiders aan de beroepstandaard voldoen.

Registratie tot schoolleider aanvragen

Schoolleiders die hun dienstverband hebben ingevoerd evenals de kwalificaties waarmee ze aantonen dat ze voldoen aan de registratiecriteria, kunnen in het Schoolleidersregister de registratie aanvragen. De commissie registratie beoordeelt de aanvraag.

Opleidingen om schoolleider te worden

Schoolleiders moeten in het Schoolleidersregister kunnen aangeven welke opleidingen zij hebben gevolgd om te voldoen aan de registratiecriteria. Schoolleidersopleidingen waarmee schoolleiders zich kunnen laten registreren, moeten gebaseerd zijn op de beroepsstandaard voor schoolleiders in het primair onderwijs. Een relevante, afgeronde opleiding houdt in:

De opleidingen van Penta Nova zijn allemaal gebaseerd op de nieuwe beroepsstandaard voor de schoolleiders en voldoen aan de eisen van werkplekleren en studiebelasting. Ze zijn ook officieel geregistreerd in het register als erkende opleiding.

Interesse? Kijk dan bij:

Kosten om schoolleider te worden

Het leiderschap in de school is essentieel voor de kwaliteit van de school en de uiteindelijke leerlingresultaten. Professionalisering is daarom een van de speerpunten van het beleid van het ministerie van OCW de komende jaren. Dit beleid is gericht op de leraren en de schoolleiders.

  • Voor leraren staat de Lerarenbeurs ter beschikking om een masteropleiding te volgen.
  • Voor schoolleiders is per jaar een bedrag van € 2.000,- beschikbaar voor scholing en bijscholing (zie regeling Prestatiebox).