Ons lectoraat

Penta Nova heeft een eigen lectoraat: het lectoraat Leiderschap in het onderwijs. Vanuit het lectoraat willen wij de ontwikkeling en verbetering van leiderschap in het onderwijs bevorderen. We leggen daarbij de focus op waardengericht leiderschap. De inzichten uit het lectoraat dragen ook bij aan het doorontwikkelen van onze schoolleidersopleidingen.

Over de lector

Wouter Schenke is lector leiderschap in waardengericht werken in het onderwijs. Lees hier zijn lectorale rede terug. 

Lectoraatsgroep

Het lectoraat is al jaren een integraal onderdeel van Penta Nova. In het lectoraat voeren we  praktijkonderzoek uit en delen we onze inzichten met de opleidingen en het werkveld. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar leiderschap in waardengericht werken. Dit thema stond centraal in de lectoraatsperiode 2018-2022 onder lector Inge Andersen en sinds september 2022 is het lectoraat doorgegaan onder leiding van Wouter Schenke.

Ontwikkel- en onderzoeksgroep

De ontwikkel- en onderzoeksgroep van het lectoraat bestaat uit tien leden. Naast de lector zijn dit representanten van de zeven Penta Nova-hogescholen (Marnix Academie, Christelijke Hogeschool Ede, Hogeschool Driestar, Hogeschool InHolland, Hogeschool Leiden, Hogeschool VIAA, Hogeschool de Kempel) en schoolleiders. 

Onderzoeksthema

Het lectoraat richt zich op de rol van waarden in het leiderschap in het onderwijs. Waarden hebben betrekking op betekenisgeving, op ideeën over wat goed onderwijs is en hoe je daar als onderwijsorganisatie vorm aan geeft. Voorbeelden van praktijkvragen zijn: hoe ga ik om met botsende waarden van leerlingen, ouders en leraren? Hoe breng ik balans tussen het belang van de schoolorganisatie en het belang van het individu?

Waardengerichte leiders stellen ‘het waartoe’ (de bedoeling) van het onderwijs centraal. Ze bevorderen waardengerichte interacties tussen betrokkenen om tot gezamenlijke betekenisgeving en congruentie tussen waarden en handelen te komen. Van de schoolleider vraagt dit balanceren tussen vooruit denken en stilstaan.

Ontwikkelsessies

Het lectoraat Leiderschap in het onderwijs van Penta Nova biedt schoolleiders en bestuurders de gelegenheid om deel te nemen aan ontwikkelsessies rondom het thema leiderschap in waardengericht leiderschap. De ontwikkelsessies dragen bij aan wisselwerking met het werkveld en geeft op die manier feedback aan de kenniskringleden. 

Onderwijs

Het lectoraat is verbonden aan de masteropleiding Educational Leadership (MEL) van Penta Nova en aan de opleidingen Schoolleider Basisbekwaam, Schoolleider Vakbekwaam, Middenmanagement po/vo en herregistratietrajecten. Dit betekent dat inzichten uit het lectoraat benut worden bij het doorontwikkelen van de opleidingen.

Voor meer informatie over de opleidingen zie opleidingen.

Contact

Wil je meer weten over het lectoraat Leiderschap in het onderwijs? Neem dan contact op met: info@pentanova.nl.

Publicatie- en productenoverzicht

Herder, H. den & Hoogenkamp, H. (2023). Stilstaan en doorvragen, een waardengerichte dialoog over zij-instromende leraren. Basisschoolmanagement (2), pp 22-25.

Schenke, W. (2023). Oog voor elkaar. Op koers met leiderschap in waardengericht werken. Penta Nova.

Vrieze, G.J. de (2023). Leren leven zonder hoop. Onderwijs voor een ongekende toekomst (deel 1). Waardenwerk, 92, pp 116-125.

Andersen, I., Uiterwijk-Luijk, L. & Van der Vloed, K. (red.) (2022). Woorden, waarden en werkelijkheid. Leidinggeven aan waardengericht werken in scholen. Pica.

VBS (2022). Wat vinden we nou écht belangrijk. Interview met Inge Andersen, oud-lector Penta Nova in VBS tijdschrift, pp. 18-19.

Andersen, I. (2020). Leiderschap in crisistijd. Schoolmanagement, april 2020, pp 6-9.

Uiterwijk, L., & Hoogenkamp, H. (2020). Een handleiding voor waardegericht leiderschap. Ideeën van schoolleiders. Basisschoolmanagement 2020 (1), pp. 24-25.

Wessum, van L., Ros, A. & Andersen, I. (2020). Herziening beroepsprofiel Schoolleider VO. Verantwoordingsrapportage. Utrecht: Schoolleidersregister VO.

Andersen, I. (2019). Waardegericht Leiderschap. Schoolmanagement, oktober 2019, pp 22-24.

Hoogenkamp, H., Uiterwijk, L., & Andersen, I. (2019). Waardegericht leiderschap: hoezo? Een verkennend onderzoek naar beelden van schoolleiders bij waardegericht leiderschap. SchoolManagement Totaal, (6): 14-18.

Schoolleidersregister PO (2019). Inge Andersen over ethisch leiderschap. Nieuwsbrief SRPO november 2019.

Verus (2019). Waardegericht leiderschap. Welke waarden spelen een sleutelrol in jouw organisatie. Interview in nieuwsbrief Verus, 17 januari 2019. 

Andersen, I., Hulsbos, F., & Snoek, M. (2018). Leiderschap van leraren. SchoolManagement, 2018 (5), pp. 28-34.

Uiterwijk, L. (2018). Bestuurders, waar zijn jullie uitspraken op gebaseerd? Leidinggeven aan data vanuit het bestuur in het primair onderwijs. In: M. Krüger (red.), Onderzoeksmatig leidinggeven. Handreikingen voor schoolleiders en bestuurders. Den Haag / Leuven: Acco.