Schoolleider Vakbekwaam

Volgde je al de opleiding Schoolleider Basisbekwaam en wil je je verder verdiepen in onder andere onderwijskundig leiderschap en veranderprocessen? Dan is de vervolgopleiding Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova iets voor jou.

Weet je gezond om te gaan met ‘hardnekkige kwesties’ in een team? Kun je verstandig omgaan met verschillende belangen vanuit een hoger doel: sterk onderwijs? Wil je keuzes maken vanuit een wijze afweging op basis van meerdere perspectieven? 
De opleiding Vakbekwaam draait om het begrip complexiteit vanuit (eind)verantwoordelijk leiderschap. We blijven je graag uitdagen, ook na basisbekwaam. We zoeken geen ‘oplossingen’ voor  enkelvoudige vragen, maar verdieping en verbreding door te kijken naar het hele systeem waarin de school zich beweegt. Op zoek naar stevig leiderschap vanuit idealen en belemmeringen, verbonden aan jouw persoonlijke kwaliteiten. 

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam leert je om op vakbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het schoolleidersregister PO en VO. 

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam in drie varianten

De opleiding kent drie varianten, passend bij jouw situatie en voorkeur bij het leren. Elke variant kent minstens één seminar, zodat je elkaar tijdens twee dagen in een hotel goed leert kennen. Je bent immers elkaars rijke leeromgeving, doordat vraagstukken van alle scholen op tafel liggen bij elk college. De kenmerken van de varianten zijn:

  1. Vakbekwaam Regulier: Alle colleges op een vaste locatie in jouw regio in vijftien lesdagen, waaronder een intensief seminar. Omvang 420 uur (15 EC)
  2. Vakbekwaam Blended: Het beste van twee werelden: drie intensieve tweedaagse seminars in een hotel in het midden van het land en de overige negen lesdagen online. Dezelfde tijdsinvestering, minder reistijd. Omvang 420 uur (15 EC)
  3. Vakbekwaam Seminars: Voor wie informele gesprekken naast colleges de beste leeromgeving bieden. Zes intensieve seminars en drie losse lesdagen, in een hotel in het midden van het land. Omvang 420 uur (15 EC)

Inschrijven voor de opleiding
Of meld je aan voor de voorlichting

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam richt zich op complexe vraagstukken en is opgebouwd langs drie leerlijnen, die aansluiten op de Master Educational Leadership.  

  1. De thematische lijn kent onderwerpen als crisismanagement, teamleren of beleidsrijk begroten, waarbij altijd meerdere perspectieven worden bekeken Je denkt mee met een actueel vraagstuk van een alumnus, je analyseert een eigen vraagstuk van jouw organisatie en onderzoekt scenario’s voor de toekomst.
  2. In de onderzoekslijn ga je elkaar schaduwen vanuit een waarderende blik op de dagelijkse praktijk. Je leert oordelen uit te stellen en voert gesprekken over de betekenis van je waarnemingen. Wat heb je gezien? Welke intenties benoemt de ander bij zijn handelen? Je krijgt een inkijkje in de ‘haarvaten van het leiderschap’ in een andere school. 
  3. De persoonlijke lijn gaat in op jouw kwaliteiten en idealen, waarbij je jouw acties in complexe situaties afpelt tot overtuigingen. Denken, voelen en willen: waar vertrouw je op? Welke kwaliteiten zet je in als het spannend wordt? Deze lijn is georganiseerd in leerkringen met een persoonlijke coach, met aandacht voor jouw leiderschapsthema’s in coachgesprekken. 
     

Bekijk meer praktische informatie over de opleiding Schoolleider Vakbekwaam.  

Als je de opleiding positief hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. Voor wie in het basisonderwijs werkt kan zich daarna registreren als directeur  bij het Schoolleidersregister PO (SRPO).  

Voorlichting opleiding Vakbekwaam Schoolleider 

Wil je meer weten over onze opleiding schoolleider vakbekwaam ? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door docenten van de opleiding, kijk daartoe welke van de zeven locaties je zou willen gaan studeren. Elke locatie volgt het basisprogramma en de toetsing maar kent ook een eigen kleur. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met docenten en studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Voor de Blended variant is er een landelijk moment voor voorlichting, omdat met plezier en energie online studeren om vaardigheden vraagt die we graag willen laten ervaren voordat je jouw keuze maakt.

Intake op maat 

Na je inschrijving word je uitgenodigd voor een persoonlijk intakegesprek van drie kwartier. Ook al heb je de opleiding schoolleider basisbekwaam bij ons gedaan, we hechten aan persoonlijke afstemming met name over je mandaat in de organisatie. Vooraf krijg je een uitgebreide toelichting toegestuurd: zowel basisinformatie voor de intake als specifieke informatie over de opleiding van jouw keuze. Omdat je daarmee vrijwel alle informatie al hebt kunnen overdenken, kan het gesprek echt ingaan op wat er het meest toe doet: jijzelf! Zo kan dit gesprek de aftrap zijn voor sterker vakbekwaam leiderschap op maat. 

Inschrijven voor de opleiding Download de brochure