Schoolleider Vakbekwaam

Volgde je al de opleiding Schoolleider Basisbekwaam en wil je je verder verdiepen in onder andere onderwijskundig leiderschap en veranderprocessen? Dan is de vervolgopleiding Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova iets voor jou.

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam leert je om op vakbekwaam niveau leiding te geven aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs. De opleiding is gebaseerd op de beroepsstandaard van het schoolleidersregister. Naast het verdiepen van jouw kennis over onderwijskundig leiderschap en veranderprocessen duik je ook dieper in op opbrengstgericht leiderschap op basis van onderzoeksmatig werken in de school. Onderwerpen die aan bod komen zijn bijvoorbeeld transformationeel en onderzoeksmatig leiderschap. Je volgt daarnaast lessen in bestuur en governance en de resultaten en opbrengsten van verandering.  

Opleiding Schoolleider Vakbekwaam 

De opleiding Vakbekwaam Schoolleider is sterk verbonden met de praktijk. Je ontwikkelt tijdens de opleiding zicht op vraagstukken uit je eigen school en die van andere schoolleiders. Ook kijk je naar scenario’s voor de nabije toekomst van je school en/of bestuur. 

De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen: 

  1. De thematische lijn waarin de inhoud van de opleiding wordt vormgegeven. In deze lijn gaan we aan de slag met actuele complexe vraagstukken uit de praktijk. Deze bekijken we vanuit verschillende perspectieven, mede op basis van literatuur. 
  2. De onderzoekslijn waarin je onderzoeksvaardigheden leert én toepast. Je gaat elkaar als collega-schoolleider schaduwen in de dagelijkse praktijk. Via interviews geef je elkaar begrip en onderbouwing van je handelen. 
  3. De persoonlijke lijn waarin jouw persoonlijke ontwikkeling centraal staat in relatie tot de beroepsstandaard voor schoolleiders. 

In het programma is er een constante wisselwerking tussen de verschillende leerlijnen. De leerlijnen sluiten aan op de leerlijnen van de Master Educational Leadership. Bekijk meer praktische informatie over de opleiding Schoolleider Vakbekwaam.  

Als je de opleiding positief hebt afgerond, ontvang je het diploma Schoolleider Vakbekwaam van Penta Nova. Met dit diploma kun je je registreren als directeur po bij het Schoolleidersregister PO (SRPO). 

Eenjarig of seminars opleiding Vakbekwaam  

De opleiding Schoolleider Vakbekwaam is er in twee varianten. Er is een eenjarige opleiding met eens in de twee à drie weken een lesdag. Daarnaast kun je kiezen voor de variant met ongeveer eens per maand een tweedaags seminar plus een startdag en afstudeerdag. Beide varianten zijn qua inhoud hetzelfde en hebben gelijke studiebelasting, alleen is deze anders verdeeld.

“Er wordt in de opleiding heel veel aandacht besteed aan hoe jij zelf in de praktijk staat en je als schoolleider kunt ontwikkelen”

Waarom de opleiding Schoolleider Vakbekwaam? 

Zowel vanuit de overheid als in recent onderzoek is er veel aandacht voor de kwaliteit en de positie van de schoolleider. Het Ministerie van OCW heeft bepaald dat schoolleiders vanaf 2018 geregistreerd moeten zijn in het beroepsregister van schoolleiders. De opleidingen Schoolleider vakbekwaam worden afgesloten met een door het Schoolleidersregister erkend diploma, waarmee je je kunt registreren.

  • De school staat midden in een dynamische omgeving
  • Van de schoolleider wordt verwacht dat hij adequaat reageert op de omgeving en deze waar mogelijk beïnvloedt ten gunste van het welzijn van leerlingen en ouders.
  • Uit de behoefte om het onderwijs te laten aansluiten op de kennis en vaardigheden die nodig zijn in onze kenniseconomie ontstaan nieuwe vormen van onderwijs en nieuwe vormen van leiderschap.
  • Sterk leiderschap kent vele persoonlijk ingevulde vormen, maar is altijd gericht op het versterken van visie, missie en ambitie binnen een professionele organisatie.

In de opleiding Schoolleider Vakbekwaam wordt onderzoeksmatig leiderschap geoefend door te sturen op basis van data uit de school zelf. De analyse van deze data maakt sterktes en zwaktes van de school zichtbaar, waardoor talenten kunnen worden benut en verbeterpunten aangepakt.  

Voorlichting opleiding Vakbekwaam Schoolleider 

Wil je meer weten over onze opleiding Schoolleider Vakbekwaam? Dan ben je van harte welkom bij een van onze voorlichtingsbijeenkomsten. De voorlichting wordt gegeven door kerndocenten van de opleiding directeur basisonderwijs. Tijdens de voorlichting kun je in gesprek gaan met studenten die al jouw vragen kunnen beantwoorden. Je krijgt er genoeg informatie over de opleiding zelf en je kunt een adviesgesprek aanvragen.