"Ik ben sterker geworden als schoolleider"

Schoolleider-John-Penta-Nova

John Oerlemans (38) werkt al veertien jaar in het onderwijs, waarvan drie jaar als schoolleider op basisschool de Regenboog in Tholen. Het eerste jaar waarin hij schoolleider werd, heeft hij bewust nog geen opleiding gedaan. In zijn tweede jaar als schoolleider volgde hij de opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Nu, in zijn derde jaar als schoolleider, volgt hij de vervolgopleiding Schoolleider Vakbekwaam. John is positief over beide opleidingen; in dit blog lees je zijn persoonlijke ervaringen.

Motivatie om te starten

Ik wilde heel graag meer dan alleen voor de klas staan en schoolleider worden. Toen de mogelijkheid daarvoor kwam, heb ik die met beide handen aangepakt. Ik kreeg vanuit mijn bestuur een handreiking om bij Penta Nova te starten en dat sprak mij erg aan; met name de mogelijkheid om in kleine groepen te kunnen leren. Het is niet zenden in één grote groep, maar je maakt onderdeel uit van een klassikale setting zodat je van elkaar kunt leren. Er wordt van je verwacht dat je reflecteert en je moet daarom continu in verbinding zijn met collega’s en de praktijk. Na de opleiding Schoolleider Basisbekwaam had ik het idee dat ik nog verder kon leren. Voor mij was er geen twijfel om gelijk daarachteraan de opleiding Schoolleider Vakbekwaam te doen.   

Koppeling theorie en praktijk

Bij de opleiding Schoolleider Basisbekwaam sta je voor mijn gevoel zelf als schoolleider vooral centraal in de ontwikkeling, terwijl het bij de opleiding Schoolleider Vakbekwaam meer gaat over de omgeving in relatie tot jezelf. Bij beide opleidingen kun je duidelijk aangeven waar je werkt en wat daar speelt. Je kijkt hoe je literatuur of ingebrachte casussen kunt koppelen aan jouw praktijk. Ik vind het goed aan de opleidingen dat de praktijk wordt meegenomen; het is écht super zinvol om op deze manier een opleiding te volgen. In de huidige coronatijd is het onderwijs digitaal, maar ik merk dat de docenten juist de verbinding blijven zoeken tussen de praktijk en de theorie. Ik zie dat de kern- en gastdocenten hun best doen om het onderwijs interactief te houden. Complimenten voor hen!   

Diepe persoonlijke leerlijn

Bij de opleiding Schoolleider Vakbekwaam is bijna iedereen schoolleider; bij de opleiding Schoolleider Basisbekwaam waren minder mensen al schoolleider. Het is nu daarom makkelijker om ervaringen met elkaar te delen. Daarnaast merk ik dat bij de opleiding Schoolleider Vakbekwaam de persoonlijke leerlijn nog dieper gaat dan bij de opleiding Schoolleider Basisbekwaam. Ik ben dit jaar gestart met het schrijven van een miniscript waarin ik terugga naar hoe ik was als kind. Ik heb daardoor inzichten gekregen in bepaalde structuren die ik heb als mens; die structuren vind ik overal terug, niet alleen in mijn werk als schoolleider. Bij mij persoonlijk zit er veel wat ik kan ontdekken. Daar geeft de opleiding ruimte voor, dus je leert jezelf echt kennen. Uit dit onderdeel van de opleiding haal ik het meeste leerrendement.    

Sterker en zekerder worden

Wat ik vooral wilde bereiken met de opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam was om zelf sterker te worden als schoolleider. Je wordt geconfronteerd met literatuur en in staat gesteld om met anderen contact te zoeken. Ook deel je emoties en gevoelens; hoe ervaar jij dit en hoe doe jij dat? Door de opleidingen is er een stuk onzekerheid bij mij weg; ik ben écht zekerder geworden. Ik was al schoolleider toen ik aan de opleidingen begon, maar ik ben alleen maar sterker geworden in mijn rol. Ik pas continu mijn kennis vanuit de opleidingen toe in de praktijk. Eén van mijn ontwikkeldoelen is bijvoorbeeld om nog meer ruimte te geven aan het team. Als ik nu een vergadering ga voorbereiden, dan houd ik dat ontwikkelpunt in gedachten.   

Een echte aanrader

Voor mij werkt het goed om, in de eerste jaren dat ik dit werk doe, een opleiding te hebben die mij de ruimte geeft om mezelf te leren kennen en om een vertaling te maken naar mijn werk. Wat ik meemaak in mijn praktijk kan ik kwijt in de opleiding; daar kan ik gelijk mee aan de slag in combinatie met mijn eigen leerdoelen. Ik raad anderen zeker aan om de opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam te volgen. Je moet hiervoor wel aan zelfreflectie willen doen en de moed hebben om eigen inzichten soms op te geven. Ik ben echt heel positief over de opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam van Penta Nova!

Wil je naar aanleiding van het verhaal van John meer weten over de opleiding Schoolleider Basisbekwaam of Vakbekwaam? Bekijk dan de opleidingspagina of bezoek een voorlichting.