Perspectief van een interimmer | Waarin verschillen schoolleiders en interim-schoolleiders?

Perfectief van een interimmer

Er zijn in het primair onderwijs veel vacatures voor schoolleiders die moeizaam ingevuld kunnen worden. Volgens onderzoek van de PO-Raad (2022) bedraagt dat tekort inmiddels 15%. Soms wordt er voor een vacature tijdelijk een interimdirecteur ingezet. Maar ook op scholen waar zorg is of de inspectie het oordeel zwak heeft gegeven, worden interim-schoolleiders ingezet. Zij lijken de naam te hebben dat ze ‘snel komen repareren’, waarna mensen en organisaties in hun oude patroon vervallen na hun vertrek. Zonde van geld en tijd zou je denken, maar is dat ook zo? Hoeveel verschilt de functie van interim-schoolleider van die van schoolleider? In het gesprek met interim-schoolleider Erik van Faassen wordt er meer duidelijk.