Mooie resultaten in de Keuzegids Masters 2024

Middenmanagement opleiding Penta Nova

Op donderdag 21 maart verscheen de Keuzegids Masters 2024. De Master Educational Leadership (MEL) van Penta Nova heeft daarbij mooie scores behaalt op o.a. docenten en sfeer. En daar zijn we trots op!

De Keuzegids bevat een geactualiseerd aanbod van masteropleidingen en specialisaties, op zowel hbo- als universitair niveau, met aandacht voor de inhoudelijke verschillen tussen opleidingen. In de keuzegids zijn tevens studentoordelen, internationaliseringscijfers en instroomcijfers te vinden. Er is daarnaast een online mastervergelijker beschikbaar, met daarin onder andere informatie over toelatingseisen, voertaal en instroom, evenals een handig overzicht van specialisaties.  

In de keuzegids 2024 is te lezen dat de MEL op basis van studentenoordelen gemiddeld tot bovengemiddeld scoort, met de hoogste scores op docenten en sfeer. Studenten oordelen bijvoorbeeld positief over de betrokkenheid van docenten, de mate waarin zij veilig zichzelf kunnen zijn en de mogelijkheid om feedback te geven.