Waardengericht werken bij de ondersteuning van Zij-instromers

waardengericht werken zij instroom

In dit artikel staat zij-instromer Charly Rusland centraal. Het is haar verhaal over worstelen en bovenkomen. En het is een verhaal over de positieve invloed van waardengericht schoolleiderschap in een kwetsbare situatie. De hoofdrolspelers zijn Charly en haar schoolleider Michelle Brown. De laatste zorgde ervoor dat Charly niet kopje onderging, toen zij het vertrouwen in eigen kunnen dreigde te verliezen.