Anas Elgart: "Vertrouwen vanuit mijn leidinggevenden is de basis voor mijn ontwikkeling als zij-instomend leerkracht"

Zij-instromer Anas Elgart

Veel zij-instromers komen het onderwijs binnen met een enorme motivatie. Ze willen hun talenten verbinden aan de bekwaamheden die nodig zijn voor het leraarschap. De Marokkaanse Nederlander Anas Elgart van basisschool El Amien is een voorbeeld van een zij-instromer die uit volle overtuiging de overstap naar het onderwijs maakte. Edith Pijpers begeleidde Anas als studieloopbaanbegeleider. Ze schreef een artikel over zijn ontwikkeling tot een betrokken, bevlogen en bekwame leraar die van waarde is voor leerlingen, de school en het onderwijs.

Betekenisvol in een achterstandswijk

Anas werkt al een aantal jaar als budgetbeheerder binnen de schuldhulpverlening als hij besluit gehoor te geven aan zijn wens om over te stappen naar het primair onderwijs. Hij gaat werken bij Stichting Nederlandse Islamitische Scholen. Het primair onderwijs in Amsterdam was een bewuste keuze voor hem. In Amsterdam zijn zowel het lerarentekort als de problematiek in achterstandswijken groot.

Hij heeft zelf ervaren hoe het is om op te groeien in een omgeving die getekend is door armoede. Hij weet daardoor als geen ander wat de invloed de straatcultuur en groepsdruk kan zijn op de keuzes die jongeren maken. “Ik wil leerlingen laten ervaren dat het leven betekenisvol kan zijn, ook als je woont in een achterstandswijk”, vertelt Anas. “In het primair onderwijs kan ik het meest teweeg brengen, want hier wordt de basis gelegd en kan ik relaties met de leerlingen aangaan.”

Goede begeleiding is van onmisbare waarde

Als Anas eenmaal de overstap heeft gemaakt, is de begeleiding op de werkplek van groot belang. Op de basisschool waar hij werkt, wordt hij begeleid door de intern begeleider. Over de beginperiode van Anas zegt zij: “Anas was in feite een leek binnen het onderwijs en moest heel veel dingen nog leren. Hij begon heel stilletjes, lichtjes onzeker, de kat uit de boom kijkend, maar vol motivatie en met een groot hart voor kinderen. Hij vertelde al snel dat de kinderen zijn drijfveer zijn en dat hij iets wil betekenen voor de maatschappij.”

In het begin van zijn zij-instroomperiode voelde Anas zich erg op zichzelf teruggeworpen. “Ik voelde me zo verantwoordelijk voor de achterblijvende leerling resultaten”, vertelt hij. “Dat op een gegeven moment ik een echte crisis ervoer. Toen ik dat eenmaal durfde te delen is de steun van een collega van groot belang geweest. Hij liet me zien dat de leerlingen in mijn groep voor het eerst sinds lange tijd weer met plezier naar school gingen en vertrouwen in mij hadden. Natuurlijk was ik verantwoordelijk voor de leerlingresultaten, maar ik niet alleen. De groep had al lange tijd geen stabiele koers gevaren.”

Vertrouwen is de sleutel tot ontwikkeling

Anas ervaart vertrouwen van zijn leidinggevenden en begeleiders en hij gaat inzien dat hij zelf een proactieve houding kan aannemen als het gaat om coaching en begeleiding. Deze proactieve houding wordt door zijn leidinggevende en begeleiders gewaardeerd. Ze zien zijn betrokkenheid en zijn wil om te leren. Anas: “Ik voel mij als zij-instromer het meest gesteund in mijn ontwikkeling als ik vertrouwen ervaar. Als mijn leidinggevende mij een luisterend oor beidt en mij serieus neemt, ook al heb ik nog niet de volledige kennis van het onderwijs.” Het wederzijdse vertrouwen dat is ontstaan tussen Anas en El Amien, zorgt voor een situatie die winst oplevert voor zowel de zij-instromer als de school!

Lees het hele artikel in Basisschoolmanagement

Hier lees je meer over onze opleiding Zij-instroom schoolleider.