Schoolleiders in een professionele cultuur: een master thesis van Anoeska van den Noort

Anoeska van den Noort

Bij het creëren van een professionele schoolcultuur wordt er al snel gesproken over de rol van de schoolleider. Maar hoe zit dat op hoger niveau waar een bestuur en schoolleiders op een strategische manier samenwerken? Anoeska van den Noort deed voor haar thesis voor de Master Educationa Leadership onderzoek hiernaar. Haar bevindingen deelde ze in het tijdschrift Basisschoolmanagement.

Vertaalslag naar de bovenschoolse laag

Anoeska onderzocht de rol van de schoolleider bij het versterken van de professionele cultuur op bestuursniveau. In haar onderzoek beschrijft ze niet alleen hoe de theoretische vertaalslag gemaakt kan worden van school- naar bovenschools niveau. Maar geeft ze ook verschillende voorbeelden van het versterken van de professionele cultuur. In de praktijk blijkt namelijk dat een verzameling van professionals, schoolleiders, beleidsadviseurs en bestuurders niet vanzelfsprekend met elkaar een professionele cultuur creëren.

Hoe het eruit kan zien in de praktijk

Wat in het onderzoek naar voren komt, is dat er het bestuur een belangrijke rol heeft in het organiseren van de voorwaarden bij het werken aan de professionele cultuur op strategisch niveau. Zo is het belangrijk dat er op de agenda van het overleg met het bestuur voldoende ruimte gemaakt moet worden voor het gesprek over normen en waarden en de daaruit voortvloeiende visie van de school. Dit is de basis voor het strategisch beleid of koersplan, constateert Anoeska. 

Daarnaast blijkt dat een bestuur die de professionele cultuur op bovenschools niveau wil versterken, vaak hoge verwachtingen heeft. Dit zijn niet alleen hoge verwachtingen van de resultaten van leerlingen, maar ook van de schoolleiders, beleidsadviseurs en zichzelf. 

Stilstaan en ruimte voor contact is essentieel

Het bouwen aan een professionele cultuur, een cultuurverandering, kost daarom tijd. Het is verleidelijk om te snel te gaan. Door af en toe stil te staan, komt er ruimte voor contact, uitwisseling, reflectie en ontwikkeling. Dit komt uiteindelijk ten goede aan wat ons op de scholen te doen staat, concludeert Anoeska.

 

Lees het hele artikel in Basisschoolmanagement