Goed nieuws voor schoolleiders: aanvragen Schoolleidersbeurs-VO mogelijk!

MEL

Goed nieuws voor aanstaande studenten van de Master Educational Leadership! Sinds 1 september 2023 kunnen schoolleiders in het voortgezet onderwijs die een NVAO geaccrediteerde masteropleiding gaan volgen, zoals onze MEL, de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen. Deze beurs biedt een ruimte tegemoetkoming van maximaal €45.000,- en motiveert schoolleiders om te investeren in hun professionele ontwikkeling.

In het Onderwijsakkoord ‘Samen voor het beste Onderwijs' is de afspraak gemaakt om jaarlijks 10 miljoen euro te investeren in de professionele ontwikkeling van schoolleiders. Sociale partners hebben afgesproken om hiervan 80% in te zetten voor de invoering van een schoolleidersbeurs. Want goed leiderschap is essentieel voor de kwaliteit van het voortgezet onderwijs. De Schoolleidersbeurs-VO stimuleert schoolleiders om een uitgebreide masteropleiding te volgen die past bij de persoonlijke ontwikkelbehoeften.

Voor wie is deze beurs?

Om in aanmerking te komen voor de Schoolleidersbeurs-VO moet je onder andere aan onderstaande voorwaarden voldoen:

  • Je bent een schoolleider in het voortgezet onderwijs en hebt een vast dienstverband bij een door OCW bekostigde vo-school die onder de CAO VO valt.
  • Je geeft onderwijskundig én organisatorisch leiding én draagt personele verantwoordelijkheid in de school.
  • Je hebt een hbo/wo bachelor opleiding afgerond. 

Bekijk alle voorwaarden

Schoolleidersbeurs-VO aanvragen

Schoolleiders die aan de voorwaarden voldoen en een NVAO geaccrediteerde masteropleiding volgen die start (of zijn gestart) vanaf 1 augustus, zoals de Master Educational Leadership, kunnen de Schoolleidersbeurs-VO aanvragen. Deze beurs betreft een tegemoetkoming voor de opleidings- vervangings- en overige kosten en bedraagt voor het studiejaar 2023-2024 maximaal € 22.500,- per jaar. En maximaal € 45.000,- voor twee studiejaren. Je kunt een aanvraag indienen vanaf vijf maanden voor de start tot 2 maanden na de start van de opleiding.

Vraag de Schoolleidersbeurs-VO aan


Kijk voor de meest actuele informatie op de website van de Schoolleidersbeurs-VO.