Schoolleider Chantal Bertram maakt zich sterk voor kansrijk onderwijs voor iedere leerling

Chantal Bertram De Spinner

Verwachtingen sturen het handelen van leraren. Dat gaat onbewust en vaak subtiel. Juist bij leerlingen van laagopgeleide ouders of uit etnische minderheidsgroepen is de dreiging van lage verwachtingen reëel. Het praktijkverhaal van schoolleider Chantal Bertram inspireerde Edith Pijpers, docent van de opleiding Schoolleider Vakbekwaam, voor het schrijven van het artikel ‘Hoge verwachtingen en mooie beloftes’. Hierin gaat Edith op zoek naar succesfactoren voor kansrijk onderwijs aan benadeelde leerlingen.

Maak het verschil door kansen te bieden

Ieder kind wordt geboren met talent. Daarvan is Chantal Bertram, schoolleider van basisschool De Spinner, overtuigd. Chantal wil andere schoolleiders motiveren om deze overtuiging mee te voelen en zichzelf toe te staan anders naar het onderwijs te kijken. Haar praktijkverhaal in het artikel ‘Voor een dubbeltje geboren’  laat zien dat mooie en krachtige initiatieven het verschil kunnen maken voor individuele leerlingen.

Kinderen die ervaren van betekenis te zijn, zullen hier hun hele leven profijt van hebben en dit zal doorwerken naar degenen die om hen heen staan. Kinderen die de kans krijgen om autonomie en competentie te ervaren, kunnen een rolmodel zijn in hun omgeving. Leerlingen die gemotiveerd zijn om hun verdere ontwikkeling te gaan vormgeven in het vervolgonderwijs zijn onmisbare werknemers in de nabije toekomst.

Collega's ervaren flow en inspiratie

Chantal wil samen met haar team werken aan kansrijk onderwijs voor haar leerlingen. Dit doet ze onder andere door te investeren in talentontwikkeling op school. "Talentontwikkeling moet iets worden van het hele team. Ook van collega's die hier nog geen ervaring mee hebben", vertelt ze.

"Onlangs is een nieuwe Talentcoördinator benoemd. Ze is enthousiast en dit werkt als een olievlek binnen ons gefuseerde team. Zowel collega’s die al bekend waren met talentontwikkeling als collega’s die zich er nu aan gaan verbinden, voelen de flow en inspiratie om er een succes van te maken."

Kansrijk onderwijs als hart van het leiderschap

Wat Chantal andere schoolleiders wil meegeven is out of the box durven denken. "Natuurlijk zijn de basisvakken rekenen, taal en spelling heel belangrijk. Maar je moet ook los durven laten en proberen het onderwijs anders in te richten. Maak kansrijk onderwijs tot het hart van je leiderschapspraktijken en verbind het aan de visie van de school én aan teamontwikkeling."

 

Lees het hele artikel in Basisschoolmanagement