Chantal Bertram: "Kinderen leren kijken naar wat wél mogelijk is, is wat ik wil bereiken"

Chantal Bertram De Spinner

Edith Pijpers is docent van de opleiding Schoolleider Vakbekwaam bij Penta Nova. De bevlogenheid van Chantal Bertram, één van haar studenten van de opleiding, inspireerde haar voor het schrijven van het artikel ‘Voor een dubbeltje geboren’. In dit artikel gaat Edith dieper in op het Mattheuseffect en vertelt Chantal hoe ze als schoolleider van basisschool De Spinner werk maakt van kansrijk onderwijs aan benadeelde leerlingen.

Een bevlogen schoolleider

"Kansengelijkheid is een belangrijk thema in mijn persoonlijke en professionele leven. Het raakt mij dat sommige kinderen bij de geboorte al 2-0 achterstaan", vertelt Chantal. "Ik wil me inzetten om deze kinderen op school net wat extra’s te bieden om zo kansengelijkheid te vergroten.”

Veel van de leerlingen van De Spinner lijken voor een dubbeltje geboren te zijn. Chantal wil voorkomen dat haar school eraan bijdraagt dat ze de school met minder dan een dubbeltje verlaten. Hoewel de problematiek binnen de wijk en op de school groot is, heeft ze er bewust voor gekozen haar drie dochters op De Spinner onderwijs te laten volgen. "Ik wil mijn dochters mee geven dat je niet op andere mensen neer moet kijken. Neerkijken op mensen vergroot kansenongelijkheid."

Anders kijken en meer zien

"Ik wil anders naar onderwijs kijken en out of de box durven denken. Natuurlijk zijn de basisvakken, rekenen, taal en spelling heel belangrijk. Maar je moet ook los durven laten en proberen het onderwijs anders in te richten. Dat we de Weekendschool naar binnen hebben kunnen halen in het kader van horizonverbreding en beroepenoriëntatie, heeft heel mooie successen opgeleverd."

"De leerlingen hebben ervaren welke rollen en taken er in een restaurant zijn. Zo leerden kinderen ook het belang van bijvoorbeeld Rekenen, ‘want in de keuken bij een pannenkoekenhuis moet ik ook rekenen’. Het was prachtig om enthousiaste reacties te horen, nadat de leerlingen bij het ROC zijn geweest. Ze hebben zich verdiept in de verschillende opleidingen zoals voor kapper en beveiliger. Vaak zien onze kinderen niet wat allemaal mogelijk is. Kinderen leren kijken naar wat wél mogelijk is en wat ze wél kunnen, dat is wat ik wil bereiken."

 

Lees het hele artikel in Basisschoolmanagement