'Weten waar het krijt ligt' | Zij-instromende schoolleiders aan het woord

weten waar het krijt ligt

Edith Pijpers (Marnix Onderwijscentrum) schreef vanuit een grote betrokkenheid bij zij-instromers een artikel voor Basisschoolmanagement. In dit artikel staan de keuzes en ervaringen van vier zij-instromende schoolleiders centraal.

Weten waar het krijt ligt 

Recent onderzoek laat een tekort aan schoolleiders zien. Dit stelt besturen en scholen niet alleen voor een probleem, maar biedt ook kansen, zoals het aantrekken van leidinggevenden van buiten de onderwijssector. De kennis en attitudes die zij meenemen uit hun vorige functie kunnen een verrijking vormen voor de processen binnen de school en de stichting. Met hun ervaring als leidinggevende én hun frisse blik leveren zij een bijdrage aan de dialoog in een lerende organisatie. In het artikel Weten waar het krijt ligt vertelt Edith Pijpers de verhalen van vier zij-instromende schoolleiders.