Lees terug: bijeenkomsten over waardengericht leiderschap & zij-instromende leraren

waardengericht leiderschaap

Het werkt verbindend: vanuit waarden met elkaar in gesprek gaan. Maar dit is niet altijd makkelijk. Daarom wil het lectoraat Waardengericht Leiderschap van Penta Nova schoolleiders daarvoor handreikingen bieden.

Twee leden van de kenniskring van dit lectoraat, Heleen den Herder van de CHE en Henriëtte Hoogenkamp van de Marnix Academie, doen dit nu aan de hand van een actueel thema: de zij-instromende leraren. Daarvoor hebben zij eerst zes schoolleiders geïnterviewd die zij-instromers in hun team hebben. Zij vroegen hen onder meer:

  • Wat zie jij als de waarde van zij-instromende leraren op school? 
  • Met wie spreek je over de komst van een zij-instromer?
  • Welke afwegingen maak je daarbij?

Daarna belegden zij twee bijeenkomsten voor diverse betrokkenen bij de zij-instroom: opleiders, assessoren, schoolleiders, bestuurders. Zij deelden de eerste uitkomsten uit de interviews, maar lieten de aanwezigen ook zelf in gesprek gaan over deze vragen.

Wat leverde dit op?

Om te beginnen de verrijkende ervaring dat je allemaal, vanuit verschillende betrokkenheid bij de zij-instromers, de waarde ziet van deze groep leraren: ‘Altijd weer die passie voor het beroep van leerkracht in het onderwijs, het enthousiasme om het beroep te mogen uitoefenen!’, ‘Hun frisse blik!’ ‘Hun levenservaring!’. Daarnaast zijn er ook allerlei vragen en zorgen, bijvoorbeeld over de mate van begeleiding die nodig is voor zij-instromers, en over de belasting die leren en tegelijk werken kan geven. Ook daarover is uitwisseling waardevol.

Maar het mooie van deze bijeenkomsten was dat de gesprekken niet op een praktisch niveau bleven. Bij elk onderwerp werd doorgevraagd: ‘Wat maakt dat dit zo belangrijk voor je is, welke afwegingen maak je daarbij?’ Een antwoord was dan niet altijd meteen te geven, dat vraagt even nadenken. Iemand zei: ‘Ik merkte dat het lastig kan zijn om vanuit waarden te denken. Meestal denken we pragmatisch.’ Een ander vertelde dat zij emoties voelde door de verdiepende vragen die werden gesteld en ook dat het veilig genoeg was om daarover te vertellen.

Waardevol en verdiepend

De twintig deelnemers die bij deze twee bijeenkomsten waren, gaven na afloop aan dat ze het als waardevol en verdiepend hadden ervaren: ‘Dit levert heel andere gesprekken op dan wanneer het over praktische zaken gaat.’ ‘Fijn om zo met elkaar te praten.’

In een artikel zullen de onderzoekers nu de ervaringen van de interviews en de bijeenkomsten samenbrengen. Daarbij staat de vraag centraal wat het vraagt en wat het oplevert op om waardenniveau in gesprek te gaan over zo’n ‘levend thema’ als de zij-instromende leraren. Het is duidelijk dat vervolgonderzoek nog meer inzichten kan geven, bijvoorbeeld door de zij-instromende leraren zelf te bevragen of door nog dieper in te gaan op de waardengerichte gespreksvoering.

Wordt vervolgd!

Heleen den Herder en Henriëtte Hoogenkamp

Meer lezen over dit onderwerp?

Heleen den Herder, lid van de kenniskring Waardengericht Leiderschap, schreef onlangs de blog over waarde(n)vol botsen. Lees deze blog hier terug.