Middenmanagement | Toelatingseisen

De opleiding Middenmanagement van Penta Nova is voor ambitieuze leerkrachten in het basisonderwijs, het voortgezet onderwijs of het mbo die al een middenmanagementfunctie hebben. Of die een dergelijke functie ambiëren. Je wilt je bekwamen in het voeren van lastige gesprekken, leiden van vergaderingen en aansturen van veranderingen in een project. Tijdens de praktische opleiding krijg je ook meer zicht op jouw visie op onderwijs en leidinggeven.

Toelatingseisen 

  • afgeronde bacheloropleiding voor het onderwijs 
  • werkzaam in het po, vo of mbo 

Intake 

Inschrijven voor de opleiding gebeurt aan de hand van een intakeprocedure. Voorafgaand aan de intake vul je een intakeformulier in. Het intakeformulier vormt de basis voor het intakegesprek met een kerndocent van de opleiding. In het intakegesprek worden jouw verwachtingen en die van de opleiding uitgesproken en op elkaar afgestemd.