Strategische bedrijfsvoering en beleidsrijk begroten

Lastig om je weg te vinden in de bedrijfsvoering van jouw organisatie? Zou je graag beleidsrijk begroten, maar zoek je naar een goede vorm? Dan kan dit traject je helpen je rol in dit proces actief in te nemen.

Je leert de belangrijkste kengetallen kennen. Je krijgt inzicht in de werking van het bekostigingsstelsel. Je leert je beleidsvoornemens te vertalen naar de financiële consequenties.  Je ontdekt aan de hand van je eigen praktijk de "ruimte" in de toedeling van baten en lasten. Zo leer je beleidsrijk vormgeven aan de Planning &Control cyclus in PO, VO of S(B)O. 

Inhoud 

In dit praktische traject leer je om inzichten en werkwijzen rondom Bedrijfsvoering te koppelen. Zo groei je in je eigen handelen als schoolleider en kun je een volwaardige gesprekspartner zijn op het vlak van (financiële) bedrijfsvoering. Zo zullen begroting, balans, baten en lasten, inkomsten en uitgaven en de vertaling van deze naar de diverse jaarlijkse rapportages in de vorm van Marap’s en jaarrekeningen.

Daarnaast maak je kennis met een aantal essentiële aspecten van bedrijfsvoering. Je leert de betekenis ervan te duiden en je eigen positie, rol en (on) mogelijkheden daarbinnen te bepalen. Daarbij kun je denken aan het werken met kaderbrief, benchmarkprovo en formatiekengetallen. Met de verkregen inzichten kun je ruimte die toedeling van baten en lasten biedt beter benutten en risico's managen. Na het afronden van dit traject ben je een volwaardige gesprekspartner op het vlak van bedrijfsvoering met CvB en of controller. Het traject is toepasbaar op PO, VO en S(B))O.  

De dagindeling zal er ongeveer zo uitzien:  
Dag 1: Positie en rol directeur in P&C en Casuïstiek 
Dag 2: Data mining (kengetallen) en inzicht bekostigingsstelsel 
Dag 3: Beleidsrijk begroten, kaderbrief en risicomanagement 
Dag 4: Meerjaren investeringsplannen en eigen casus bedrijfsvoering  
Dag 5: Presentatie beleidsrijke begroting en met elkaar meedenken. 

Uiterlijk vier maanden na afloop van dit traject kun je nog een begeleidingsgesprek aanvragen. We blijven immers meedenken als je dat waardeert.  

 

Lesdagen

Woensdag van 9.30 tot 16.00 uur inclusief lunch.  

Woensdag 25 september 2024
Woensdag 16 oktober 2024
Woensdag 13 november 2024
Woensdag 11 december 2024
Woensdag 15 januari 2025

Leslocatie

De lesdagen vinden plaats bij de Marnix Academie, locatie NewtonHouse. 
Adres: Newtonlaan 201, 3584 BH Utrecht 

Kosten

€ 2.250

Kosten zijn inclusief persoonlijke online kennismaking en afsluitend 'meedenk'-gesprek na afloop van het traject.  

Herregistratie punten

40 punten.

Studiebelasting  

De studiebelasting is 72 uur. 

Afronding  

Je rond dit traject af met een presentatie met co-creatie.

Inschrijven 

Schrijf je direct in