Leiding geven aan opleidingsscholen

Penta Nova biedt met partnerscholen van verschillende pabo's het traject Leidinggeven aan opleidingsscholen aan. In Zwolle gaat dit om het Scope partnerschap Samen opleiden en Professionaliseren. Dit traject is geaccrediteerd voor het Schoolleidersregister PO ‘leidinggeven aan de opleidingsschool’ voor 50 punten.

 

Inhoud van het traject

Dit traject gaat over jouw leiderschap aan een school waar op allerlei lagen kennis en vaardigheden worden versterkt en gedeeld. Stagiaires, leerkrachten, specialisten, maar ook het MT: hoe leert men van elkaar? Hoe ben je zelf zichtbaar als rolmodel in leren. Hoe luister je naar jezelf als schoolleider, hoe leer je zelf en hoe zet je jezelf en je team in de actiestand? 

Aan de orde komen de verbetering van de kwaliteit van de opleidingsschool en het leren van collega-schoolleiders van andere opleidingsscholen. We werken vanuit jouw ontwikkelwensen als onderwijskundig leider die kennisdeling wil versterken. 

Vanuit het beleidsplan van Scope en de her-audit kunnen verder de volgende thema’s aan bod komen:  

 • visie op werkplekleren en onderwijs 

 • anders kijken, denken en organiseren 

 • werken aan een onderzoekende houding en onderzoek doen 

 • personeelsbeleid gericht op de rollen, taken en functies binnen de opleidingsschool. 

We gaan ervan uit dat deelnemers een aantal jaren leidinggeven aan een opleidingsschool binnen Scope en geregistreerd zijn in het schoolleidersregister.

Werkvormen  

Het traject is ingericht als een kleine PLG, dus er wordt zowel plenair gewerkt als in subgroepen:  

 • plenaire praktijkbijeenkomsten 

 • intervisie in PLG's van schoolleiders 

 • begeleidingsgesprek in koppels  

 • het bestuderen van literatuur over het leren in school vanuit alle rollen: leerkrachten, schoolopleiders, schoolleiders etc. (zelfstudie) 

 • de bijeenkomsten worden ingericht vanuit leervragen van de deelnemers.  

Afronding  

Je vertelt in de intervisiegroep een samenvatting van jouw ontwikkeling als onderwijskundig leider die kennisdeling versterkt. Je denkt met elkaar mee over vervolgstappen en vervolgcontacten.

Lesdata

 • De startdag vindt plaats op 17 september 2024 op Hogeschool Viaa/Kindcentrum Aquamarijn. De startdag is voor groep 1 en 2 gezamenlijk. 

 • De tweedaagse vindt plaats op een externe locatie op 13 en 14 januari 2025 voor groep 1 of 21 en 22 januari 2025 voor  groep 2.

 • De slotdag is op 19 mei 2025 voor groep 1 en 20 mei 2025 voor groep 2 op een bestuurslocatie of hogeschool Viaa.

Bovenstaande wordt aangevuld met drie individuele coachgesprekken en twee intervisiebijeenkomsten in een kleine groep met een vaste begeleider. Er wordt dus ruim met elkaar meegedacht. Je houdt er een nieuw netwerk aan over.  

Kosten

De kosten bedragen €2650 euro p.p. Scope draagt de kosten van de locatie voor deelnemers van haar besturen. 

Inschrijven en extra informatie 

Voor Scope kun je inschrijven via onderstaande knop. Voor andere partnerschappen kun je afstemmen met Jacqueline Frentrop via j.frentrop@hsmarnix.nl.

Inschrijven*

*Op dit inschrijfformulier krijg je de keuze te zien of je je voor groep 1 of 2 wilt inschrijven.

Na aanmelding volgt een startgesprek online waarin wederzijdse verwachtingen worden afgestemd.  
Voor meer info kun je contact opnemen met Tonnis Bolks of Ilse Polhuijs (t.bolks@viaa.nl of i.polhuijs@viaa.nl).

Aantal deelnemers per groep: minimaal 12 en maximaal 20 deelnemers.