Persoonlijk leiderschap en verandermanagement

Wil jij je als schoolleider blijven ontwikkelen? Dit herregistratietraject voor leidinggevenden focust op twee hoofdthema’s: persoonlijk leiderschap en het managen van verandering. Daarbij werken we volgens het zogenaamde 3K-model. Dat houdt in dat leren tot stand komt op drie niveaus: kennis, vaardigheden en persoonlijkheid. Dit traject koppelt reflectie en literatuur aan de praktijk van jouw eigen werkveld, waarbij ‘do-to-learn’ centraal staat.

Versterk je persoonlijk leiderschap en een andere kijk op leidinggeven aan verandering. Let op: Persoonlijk leiderschap en Verandermanagement worden als eenheid aangeboden en kunnen niet separaat gevolgd worden.

Inhoud

In dit traject werk je met een eigen veranderonderwerp dat aansluit bij de praktijk van jouw school. Dit traject bestaat uit zes scholingsdagen, waarbij de volgende thema’s centraal staan: Perspectieven op en versterking van de professionele cultuur (dag 1, 3, 5), Versterk je persoonlijk leiderschap (dag 2, 4 met Management Drives) en het leggen van de verbinding tussen het veranderonderwerp en jouw eigen rol daarin. Op dag 6 presenteer je de opbrengst tot dan toe.

Persoonlijk leiderschap

Tijdens contacturen werk je aan een portfolio door het vastleggen van leer- en ontwikkelpunten. Ook reflecteer je op persoonlijk leiderschap aan de hand van literatuur. Door middel van intervisie verwerk je het geleerde in de praktijk. Daarnaast vindt er coaching on the job plaats en werken we met ‘maatjesleren’, waarbij je nauw samenwerkt met een medecursist. Naast de contacturen doe je literatuurstudie en maak je een eindpresentatie op basis van je portfolio.

Verandermanagement

Tijdens de contacturen behandelen we, aan de hand van gelezen literatuur, een casus uit jouw eigen praktijk. Daarbij reflecteren we samen op je leiderschapsrol. Om echt aan te sluiten bij jouw dagelijkse werk neem je bovendien een cultuurscan af in je eigen organisatie. Ook in dit thema is veel aandacht voor reflectie. Naast de contacturen doe je literatuurstudie en maak je een eindproduct.

Doelgroep

Schoolleiders die in aanmerking willen komen voor herregistratie.

Lesdagen

  • Lesdag 1: 15 januari 2025
  • Lesdag 2: 14 februari 2025
  • Coaching on the job
  • Lesdag 3: 14 maart 2025
  • Lesdag 4: 9 april 2025
  • Coaching in peers
  • Lesdag 5: 23 mei 2025
  • Lesdag 6: 18 juni 2025

De lesdagen zijn van 9:00 tot 16:00.

Locatie

De lesdagen vinden in overleg plaats op één van de locaties bij Driestar educatief, Burgemeester Jamessingel 2 in Gouda, Disketteweg 11 in Amersfoort) of bij de Marnix Academie, locatie NewtonHouse: Newtonlaan 201, 3584 BH Utrecht

Kosten

€ 3.500,-

Opzet

Dit traject kent zes plenaire bijeenkomsten, waarvan de laatste dag een presentatiemoment is. Tussentijds is er coaching on the job en een maatjesbezoek. Daarbij werk je aan je eindpresentatie aan de hand van de aangeboden literatuur.

Studiebelasting

De studiebelasting is 196 uur, waarvan 65 contacturen en 131 uur zelfstudie (waarvan 72 uur literatuurstudie). Bij afronding ontvangt de deelnemer 100 punten voor het register.

Afronding 

Je schrijft een analyse van de organisatiecultuur binnen de school en het veranderproces op basis van de eigen verandervraag. Tijdens de laatste bijeenkomst presenteer je de uitkomst, waarbij je de feedback van het coachmoment en het maatjesbezoek verwerkt. Dit leidt tot een bijgestelde leiderschapsrol die je in de presentatie meeneemt.  

Inschrijven

Schrijf je in via onderstaande knop.

Inschrijven

Wil je dit traject Incompany doen met je collega's uit je bestuur? Mooi! Dat werkt voor iedereen verbindend en waarderend. Mail naar w.demots@driestar-educatief.nl of naar a.dejong@hsmarnix.nl, dan gaan we in gesprek.