Vakkring Intervisie

Sparren met collega's. Vertrouwelijk en diepgaand leren met elkaar vanuit een waarderende, krachtgerichte aanpak. In dit traject ga je zes keer een dagdeel met elkaar aan de slag om dilemma's uit elkaars praktijk te onderzoeken. Welke van jouw kwaliteiten herkent je team? Wat zet je in op lastige momenten? Waarin kan je elkaars voorbeeld zijn.

Maar ook stoeien over vraagstukken als: Wat zie je in je school wat je nog niet zint? Wat houd je zelf daarbij onbedoeld in stand? Waar wordt het taai? We werken fysiek of online met wisselende korte en langere werkvormen die focus garanderen én energie opleveren. Het levert je een netwerk op dat nog lang kan meegaan! 

Opzet

  • Een intakegesprek online waarin je persoonlijk kennismaakt met je coach.  
  • Zes bijeenkomsten van drie uur (online of fysiek, naar keuze), binnen een schooljaar of kalenderjaar. 
  • 1 uur persoonlijk coachgesprek ter afronding.   

Data en locatie  

Data en locatie worden op maat afgesproken op één van onze hogescholen of bij jouw bestuur. Dat lukt omdat het om een kleine groep gaat van vier tot zeven personen. Meld je aan met collega's samen, bijvoorbeeld vanuit een eerdere samenwerking in één van onze opleidingen. Natuurlijk houden we rekening met voorkeuren voor begeleiders. Dit traject kan naar keuze van de groep fysiek of online, of in een mix.  

Inschrijven  

Schrijf je in via deze link, én stuur een mail naar J.frentrop@hsmarnix.nl als je als groep inschrijft. Vermeld je wensen over een begeleider in de mail, je krijgt dezelfde werkweek reactie.  

Herregistratie punten  

50 punten.  

Kosten  

€ 2.250

Kosten zijn inclusief persoonlijke online kennismaking en afsluitend 'meedenk'-gesprek na afloop van het traject. 

Inhoud 

De inhoud wordt bepaald door de inbreng van de deelnemers. Daarnaast lees je literatuur over onder andere het sturen van het leren in teams, rond complexe vraagstukken. 

Afronding 

In een afsluitend coachgesprek bespreek je wat je hebt uitgeprobeerd naar aanleiding van de gesprekken en wat je daarvan meeneemt.

Studiebelasting  

In totaal 48 uur aan gesprekken en literatuur lezen.