Toekomstgericht Onderwijs: de betrokkenheid van leerlingen vergroten

Nieuws-blogs-Wouter Sommers

Wouter Sommers heeft ruim 30 jaar ervaring in het onderwijs, van leerkracht tot directeur. Op dit moment is hij directeur op de Bosbeekschool in Santpoort-Noord. In 2016 volgde hij de herregistratiemodule Toekomstgericht Onderwijs. Dit heeft hem op persoonlijk vlak, maar ook voor de Bosbeekschool, al mooie resultaten opgeleverd. Hij vertelt je in dit blog meer over zijn persoonlijke ervaringen.

Het proces starten

“De module Toekomstgericht Onderwijs is mooi opgebouwd. Er wordt van je verwacht dat je je verdiept in verschillende literatuurstukken en het proces van de module op schoolniveau gaat starten”, vertelt Wouter. “Tijdens de lesdagen is het belangrijk om contact te maken met de andere schoolleiders. Je ervaart echt hoe iedere schoolleider op zoek is naar Toekomstgericht Onderwijs. Qua aanpak kun je hier als schoolleider natuurlijk in verschillen. De één focust zich op unit onderwijs en de ander op het digitaliseren van de school. Het is fijn om ervaringen met elkaar uit te wisselen en hierop te reflecteren. Ik vind het een meerwaarde van de module om het samen met andere schoolleiders te bespreken. Tijdens de lesdagen wordt hier ook veel ruimte voor gemaakt.”

De praktische noodzaak

“De voornaamste reden waarom ik de module Toekomstgericht Onderwijs heb gevolgd, is omdat er vanuit de school een praktische noodzaak was om enkele lesmethodes anders in te richten. We zijn destijds als school begonnen met het aanpassen van de lesmethodes op het gebied van Wereldoriëntatie. Hoe kunnen we deze lesmethodes meer toekomstgericht maken? Hoe kunnen we de betrokkenheid van de leerlingen vergroten bij hun eigen onderwijs? Er is toen besloten om voor Wereldoriëntatie thematisch te werk te gaan. De onderbouw werkte al thematisch en dan sluit vervolgens een thematische aanpak op het gebied van Wereldoriëntatie goed aan. Daarnaast vind ik het belangrijk wat voor rol ik in het proces ‘op weg naar toekomstgericht onderwijs’  zelf kan spelen als schoolleider.”

Bewuste keuzes maken

“Het is mooi om te zien dat we, sinds het toepassen van de module, bewuste keuzes hebben gemaakt om thematisch te kunnen gaan werken op het gebied van Wereldoriëntatie”, zegt Wouter. “Maar het heeft ons als school nog veel meer gebracht. Namelijk het gesprek wat je met de leerlingen aangaat en de betrokkenheid van de leerlingen kunnen vergroten. De leerkrachten zijn ook in een andere stand gaan staan. Zij vertellen niet meer alleen een verhaal en de leerling volgt, maar proberen de leerlingen meer de ruimte te geven en zelf te laten beslissen. Dat is echt een mooie ontwikkeling geweest die ik vanuit de module heb meegenomen en heb toegepast bij ons op school.”

Betrokkenheid van de leerkrachten vergroten

“De Bosbeekschool focust zich de laatste vier jaren sterk op Toekomstgericht Onderwijs, en vanuit daar is er nog iets moois ontstaan”, geeft Wouter aan. “De band met Onderwijsadviseur Jolijn is nog steeds goed en we zijn sinds kort gestart met het werken in onderwijsteams. Dit doen we samen met Jolijn van de Hoef en Ben van der Hilst (Schreef een boek over Toekomstgericht Organiseren). Dat is eigenlijk voortgekomen uit de module Toekomstgericht Onderwijs en daar ben ik erg blij mee! Als schoolleider vind je de betrokkenheid van de leerlingen belangrijk, maar dan moet je ook de betrokkenheid van de leerkrachten vergroten.”

Maar wat houdt het Teamgericht Organiseren precies in? “Wanneer je teamgericht gaat organiseren, dan leg je het beslismoment niet bij het MT of de schoolleider neer, maar bij het onderwijsteam. Daardoor krijgt het team meer verantwoordelijkheid en mag zij beslissen wat het beste is voor de leerlingen. De schoolleider ondersteunt en faciliteert hierbij. Dit is natuurlijk weer een stap verder, maar het sluit perfect aan op de module Toekomstgericht Onderwijs.”

Wil jij meer weten over de module? Lees meer over de module Toekomstgericht Onderwijs.