'Het mooiste van leidinggeven is talenten van mensen naar boven halen'

Liesbeth-Haars-Roseboom-Penta-Nova

Liesbeth Haars (directeur van Het Kompas in Maarssen) is groot voorstander van gespreid leiderschap: ‘Er zit zoveel kennis en kunde in de mensen. Mijn team is enorm gevarieerd. Ik streef ernaar om alle talenten van mensen naar boven te halen en zo te werken dat je er met z’n allen beter van wordt.' Ze gaf een interview over gespreid leiderschap aan tijdschrift Basisschoolmanagement.

'Dat vind ik ook het mooiste van leidinggeven. Ik zie daarbij een verschil tussen de faciliterende managementkant van directeur zijn en de meer inspirerende leiderschapskant, waarbij het gaat om mensen in hun kracht te zetten.’

Gespreid leiderschap

‘Ik ben erg bezig met eigenaarschap bij leraren neer te leggen in de school. We werken met leerteams, waarin groepjes leraren werken aan thema’s gericht op resultaten in de klas. Het zijn echt lerende teams: in zo’n groep wordt eerst onderzoek gedaan voordat beslissingen genomen worden. Ieder leerteam heeft een kartrekker waarmee ik dan vooral het contact heb. Er zijn vergaderingen waarbij ik trots achterin zit te kijken hoe goed alles verloopt. Ik spreek de agenda vooraf door met de kartrekkers, maar het loopt geweldig goed door zonder mij.'

Lees het interview met Liesbeth Haars hier in tijdschrift Basisschoolmanagement

Liesbeth Haars is alumnus van de masteropleiding Educational Leadership van Penta Nova. Wil je meer weten over de Master Educational Leadership? Lees meer over de studie of bezoek een voorlichting.