Werken met waarden op school

Werken  met waarden

Op veel scholen wordt gewerkt met waarden als basis voor de keuzes die er voortdurend gemaakt moeten worden door leraren en schoolleiders. Elke dag opnieuw vragen situaties om een inschatting, om een oordeel, om een beslissing. Maar wanneer is iets goed of passend en voor wie?

De zoektocht naar een goede verbinding tussen gekozen waarden en de dagelijkse praktijk leeft op veel scholen; het is een complex proces. Daarom heeft het lectoraat Leiderschap in het onderwijs op basis van theorie en vanuit praktijkervaring modellen ontwikkeld die helpen om zicht te krijgen op het waardengericht werken en op kansen om dit op school te versterken. 

Werken met waarden op school

In het artikel 'Werken met waarden op school' leggen onderwijsadviseur en docent Henriëtte Hoogenkamp (Marnix Academie), opleidingscoördinator en kerndocent Kees van der Vloed (Driestar-educatief) en Inge Anderen (lector Waardegericht Leiderschap binnen Penta Nova) uit hoe een van die modellen is opgebouwd: het Vierkwadrantenmodel. 

Lees hier het volledige artikel 'Werken met waarden op school' in De Nieuwe Meso