Vernieuwd programma Schoolleider Vakbekwaam

middenmanagement-vo-pentanova

In het vernieuwde programma Vakbekwaam werken studenten in de eerste periode aan een complexe casus van een schoolleider die hem/haar haar puzzelt in de praktijk.

Na een interview met deze schoolleider wordt een plan van aanpak uitgedacht dat gepresenteerd wordt in een posterpresentatie. In aansluiting op de presentatie volgt een bevraging door medestudenten en docent. Uitdagend! Deze wijze van samenwerkend leren geeft energie en een enorme betrokkenheid. Ook de schoolleiders die zo moedig zijn om hun kwestie aan een groep schoolleiders voor te leggen, zijn positief over de opbrengst.

De vernieuwing van het programma OSL is gericht op variatie in toetsing en kent naast de posterpresentatie ook een scenariopresentatie, verslag en toekomstgesprek op basis van scenario's voor de school zelf.

Wil je ook de opleiding Schoolleider volgen? Kijk op Basisbekwaam of Vakbekwaam.