Studenten enorm positief over eerste semester Master Educational Leadership

MEL-studenten over eerste semester

Drie studenten van de master Educational Leadership blikken terug op hun eerste semester op de opleiding. Ze vertellen waarom ze zo blij zijn dat ze deze stap hebben gezet en wat ze nu al uit de opleiding gehaald hebben.

Hubert Vrind (directeur OBS De Ontdekking in Almere)

"Terugblikkend op dit eerste semester durf ik te zeggen dat de eerste contouren in mijn doen en laten zichtbaar aan het veranderen zijn. Er is sprake van een transformatie die ik stukje bij beetje terugzie in mijn persoonlijke professionele ontwikkeling. De drie lijnen vanuit de MEL komen steeds bewuster in mijn handelen en in mijn professionele identiteit terug (Ruijters en Oeffelt, 2020)."

"De gekozen artikelen, de literatuur, die continu als een grote spiegel zijn geweest, en de veiligheid binnen de tutorgroep zijn hier constant ondersteunend in geweest. Maar door echt de tijd te nemen voor mijn POP doelen merk ik dagelijks een verschil. Met name het bespreekbaar maken van mijn zoektocht blijkt minder spannend te zijn dan ik vooraf had bedacht. Mijn gesprekken zijn betekenisvoller en laten mij inzien welk effect mijn handelen heeft op het geheel. Vanuit deze bewustwording ben ik met name gaan inzien dat mijn POP-doelen niet los van elkaar staan, maar als deel van het geheel zijn."

"Kijkend naar de MEL-competenties handel ik al veel meer vanuit bewustwording. Dit komt mede door de uit te voeren opdrachten en de gelezen literatuur dit eerste semester. Zoals het planmatig reflecteren voer ik niet alleen frequenter uit, maar ook veel bewuster. Hierdoor ben ik beter in staat te herleiden waar mijn triggers zitten."

Marieke Zijderveld-van Kleef (directeur IKC SOL De Watervlinder bij SOL Ambacht Hendrik Ido Ambacht) 

"Ik ben heel enthousiast over de MEL en zo blij dat ik deze stap genomen heb. Aan het eind van dit eerste semester komen de drie lijnen van de MEL voor mij samen. Nu alles in elkaar haakt, versterken de drie lijnen elkaar. Op de vragen die ontstaan in de ene lijn, vind ik een antwoord in en door een andere lijn."

"Ik vind het zo wonderlijk dat ik voor het eerst in mijn leven letterlijk de connectie ervaar tussen mijn persoonlijke identiteit, mijn professionele identiteit en wat dat betekent voor mijn handelen in het contact met teamleden en in mijn organisatie."

"En pas na het diep reflecteren met de reflectiecirkel van Korthagen ontdekte ik in de stap bewustwording, de diepere patronen. Wat een openbaring! Het voelt zoals Ruijters (2015) schetst: als je jezelf beter kent, dan is dat ondersteunend aan zelfsturing."

Jos de Schoo (coördinator leerlingzaken examenklassen, projectleider digitalisering en docent Nederlands bij Christelijk College Nassau Veluwe, Harderwijk) 

"Ik ben volop literatuur aan het lezen die me inspireert. Daarbij merk ik dat er een integratie begint plaats te vinden van de diverse lijnen in de MEL. Zo sprak het themalijncollege over systeemleiderschap mij bijzonder aan. De gedachte dat een organisatie min of meer als een ecosysteem werkt, waarbij de invloed van de leider beperkt is, spreekt me aan, waarbij ik een verband zie met mijn reflecties in de persoonlijke lijn."

Achtergrondinformatie over de opleiding

De tweejarige masteropleiding Educational Leadership is verdeeld in vier semesters. Elk semester heeft een eigen thema. De vier semesterthema’s zijn: 

1. Educational Leadership 
2. Organiseren en innoveren
3. School en Context 
4. Onderzoeksmatig leidinggeven

Naast de inhoudelijk themalijn wordt in elk semester aandacht besteed aan de persoonlijke ontwikkeling van de studenten en aan de ontwikkeling van het eigen onderzoeksmatige leiderschap.

Lees hier meer over de Master Educational Leaderschip