Positieve herwaardering herregistratiemodules door SRPO

Herregistratiemodules-SRPO-Penta-Nova

Het Schoolleidersregister heeft het scholingsaanbod voor herregistratie geherwaardeerd. Dit resulteerde in een positieve herwaardering voor de herregistratiemodules van Penta Nova.

In november voerde het Schoolleidersregister een grote transitie uit in de herregistratie. Waar je voorheen in vier jaar 3 certificaten verzamelde om te kunnen herregistreren, moet je vanaf nu in vier jaar 100 punten verzamelen. Het bestaande aanbod is door SRPO geherwaardeerd en omgezet naar punten ofwel een herregistratiewaarde. Zie hier wat dat betekent voor de herregistratiemodules van Penta Nova.

We zijn er trots op dat een groot deel van onze modules is gewaardeerd op 70 punten. Dat betekent dat een module je eerst 1 certificaat opleverde maar dat je er nu 70 van de 100 te behalen punten voor krijgt.
En hoe leuk is het om zo’n module te volgen met mede-schoolleiders! Verrijk je netwerk, je kennis en doe dat in door ons goed verzorgde lesdagen.

Lees meer over onze herregistratietrajecten.