Opleidingen Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam krijgen positieve beoordeling

Visitatie-Schoolleider-Penta-Nova

Op dinsdag 30 maart heeft de visitatie plaatsgevonden voor de hercertificering van de Opleiding Schoolleider Basisbekwaam en Vakbekwaam. In de terugkoppeling aan het einde van de dag liet het panel weten dat zij tot een positieve beoordeling waren gekomen.

Tijdens de visitatie heeft het panel in verschillende gespreksronden gesproken met het management, docenten, het werkveld, studenten, alumni, expertgroep en examencommissie. Het waren open en prettige gesprekken, waarin de leden van het panel door goede en soms scherpe vragen lieten zien dat zij de Zelfevaluatie en de vele andere aangeleverde documenten en uitingen goed bestudeerd hadden.

In de terugkoppeling kregen de opleidingen Basisbekwaam en Vakbekwaam van Penta Nova veel lof toegezwaaid van het beoordelende panel: gedreven, consistent, sterke focus op persoonlijke ontwikkeling, heldere visie op leiderschap, veilige leeromgeving, sterke waardengedrevenheid, een duidelijke kwaliteitscultuur en de meerwaarde en kracht van een eigen lectoraat. Uiteraard zijn er ook enkele aanbevelingen gedaan. Deze waren veelal herkenbaar en we zullen dit gaan oppakken.