Marlies Woudstra: “Ik denk dieper na over de grote lijnen en baseer daar mijn keuzes op”

marlies woudstra mel

Als je van operationeel leidinggevende de stap naar strategisch management wil maken, moet je eerst een flinke persoonlijke ontwikkeling doormaken. Dit ondervond Marlies Woudstra, sectordirecteur bij Grafisch Lyceum Rotterdam. Dankzij de Master Educational Leadership kon zij die stap zetten: “Ik ben absoluut een betere schoolleider geworden.”

Ruim 30 jaar werkte Marlies in het voortgezet onderwijs. Eerst als docent, later als teamleider in verschillende rollen. Tot ze in 2017 de overstap maakte naar het mbo om afdelingsdirecteur op het Grafisch Lyceum Rotterdam te worden. Ze hield van de dynamiek die operationeel management met zich meebrengt. Met elke dag weer een flinke to do-list waar in de loop van de dag van alles doorheen fietste. Maar ze had ook de ambitie om een tree hoger te klimmen: meedoen op strategisch niveau om de koers van de school te bepalen. Maar ze besefte ook dat zo’n rol meer van haar zou vragen: “Een team runnen is iets anders dan richting geven aan organisatieverandering.”

Marlies besloot zich in 2015 aan te melden voor de Master Educational Leadership van Penta Nova en werd na de intake toegelaten. “Ik wilde nog één keer een lange studie doen en ik wist dat het pittig zou zijn. Dat werd het ook; ik heb er aardig wat weekenden en vakantiedagen ingestopt. Ik heb het wel keurig in twee jaar gered – cum laude zelfs. Zo’n streber ben ik dan ook wel weer.”

“Geleerd wie ik ben en wat ik wil”

Belangrijker dan het papiertje was de ontwikkeling die ze als persoon doormaakte dankzij de MEL. “De opleiding bestaat voor een derde uit een persoonlijke lijn, die sterk verbonden is met de thematische lijn en de onderzoekslijn. Samen met de studiegenoten ga je heel diep in op vragen als: wie ben ik, wat kan ik en hoe zie ik mezelf als leider? Ik vond dat ik op de eerste plaats een verdieping in mijn persoonlijke ontwikkeling en onderwijsvisie moest doormaken voordat ik de stap naar strategisch leiderschap kon maken. Simpelweg omdat de problemen die je op dat niveau tegenkomt veel ingewikkelder zijn."

"Om leiding te kunnen geven aan organisatieverandering, moet je als persoon een zekere stabiliteit hebben. Zodat je niet met alle winden meewaait of juist ruzie krijgt met iedereen die het niet met jou eens is. Tijdens de opleiding leer je aan de hand van oefeningen en interviews met anderen eindeloos op jezelf te reflecteren en continu feedback aan je studiegenoten te vragen. Daardoor heb ik echt geleerd wie ik ben en wat ik wil."

--- tekst gaat door onder de foto ---

marlies woudstra mel


Goed begeleid proces, betere resultaten

Misschien wel het belangrijkste inzicht dat Marlies door haar master heeft verkregen, is dat processen minstens even belangrijk zijn als het eindresultaat: “In het onderwijs ligt de nadruk sterk op te behalen resultaten. Die moeten behaald worden, linksom of rechtsom. Tijdens mijn master ben ik daar totaal anders over gaan denken. Niet dat ik geen resultaten wil behalen, maar wel dat een goed begeleid proces tot betere resultaten leidt.

Een mooi voorbeeld is ons nieuwe strategisch beleidsplan, wat een grote koerswijziging inhoudt. Als je zo’n grote verandering wil doorvoeren, dan is de kortste weg om te zeggen: dit is het plan en zo gaan we het doen. Dat gaat niet werken, omdat je dan misschien maar de helft van je collega’s meekrijgt. Een nieuwe strategische koers inslaan is te vergelijken met een tanker die onderweg een andere bestemming krijgt. Er is dan heel wat nodig om die tanker een andere koers te laten varen. We hebben uitgebreid de tijd genomen voor gespreksronden met alle geledingen in de school, van studenten tot ondersteunend personeel, docenten en midden- en hoger management. Dat heeft veel tijd gekost.

Kon het sneller? Ja, maar er ligt nu wel een breed gedragen plan. Nu gaan we dat plan voor de komende vier jaar invullen. Ook daar willen we iedereen weer aan laten meewerken. Als ik een ding tijdens de MEL heb geleerd, is dat je tijdens een veranderingsproces echt geen stap kunt overslaan.”

Niet alleen de persoonlijke reflectie en de interactie met haar medestudenten heeft haar gevormd. Ook de veranderingsmodellen die ze tijdens de MEL kreeg aangereikt, geven haar veel houvast. Nog steeds. “Ik ben in 2017 afgestudeerd, maar nog steeds sla ik er bepaalde boeken op na, bijvoorbeeld om weer terug te lezen wanneer iets wel of niet werkt in een veranderingsproces. Ik ben sowieso veel meer verdiepende literatuur gaan lezen.”

Medewerkers laten floreren

Voor haar afstudeerthesis deed Marlies onderzoek naar duurzame inzetbaarheid van onderwijspersoneel, een thema dat haar aan het hart gaat: “Ik heb onderzocht wat ervoor nodig is om medewerkers van verschillende generaties te laten floreren in een school. De uitkomsten leverden de onderbouwing van wat ik al dacht te weten. Een nieuwe collega die net van school komt heeft andere werkbehoeften dan een collega van 40 of iemand die bijna met pensioen gaat. Met de inzichten die het onderzoek heeft opgeleverd, kan ik mijn onderwijsmanagers helpen om hun mensen anders in te zetten in het team. Er is zoveel verzuim in het onderwijs en dat komt niet zozeer doordat het druk is, maar vooral doordat we mensen verkeerd inzetten. Daar kunnen we wat aan doen.”

Of ze door de MEL een betere schoolleider is geworden? “Absoluut. Ik denk nu dieper na over de grote lijnen en de in te zetten koers. Daar baseer ik mijn keuzes op. Laatst had ik het er met oud-medestudenten nog over en onze conclusie was dat je aan iemand kunt merken of hij of zij de MEL heeft gedaan. Het is niet voor niets dat de opleiding voor veel strategische functies een harde eis is.”

Over de Master Educational Leadership 

Wil jij een verdiepingsslag maken met je team en het onderwijs op jouw school naar een hoger plan tillen? Wil je excelleren als schoolleider en leiderschap effectief inzetten? Dan is de Master Educational Leadership iets voor jou. Benieuwd? Lees meer op deze website of meld je aan voor een voorlichting.  

Meld je hier aan voor een voorlichting


Foto's: Jan Buteijn