Op weg naar gepersonaliseerd leren: van leraar naar leercoach

Nieuws-blogs-Vitalina Stroes

Onze alumnus Vitalina Stroes deed tijdens haar opleiding Master Educational Leadership onderzoek in haar eigen school naar het inzetten van leercoaches. Ze publiceerde een artikel over de rol van de schoolleider bij deze veranderende rol van de leraar in het vakblad BSM.

De transitie van klassikaal onderwijs naar gepersonaliseerd leren vereist een ingrijpende rolverandering van leraren. De leraar wordt leercoach. In hoeverre zijn leraren daartoe uitgerust? Daar dient een leidinggevende oog voor te hebben. Hij of zij moet de begeleidingsbehoefte van een leraar centraal stellen, met name het belang van het leren van de leraar binnen een teamverband en als individu. Het proces van de veranderende rol van leraar en de rol van leidinggevende daarin verdient in deze transitie de meeste aandacht.  Lees hier het artikel van Vitalina in het vakblad BSM.