Kenniskring schrijft boek over waardegericht leiderschap

Waardegericht-Leiderschap-Penta-Nova

Er is een boek in de maak over waardegericht leiderschap! Het boek biedt een inhoudelijk kader, inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor het leidinggeven aan waardegericht werken.

De kenniskring van het lectoraat werkt hard aan een boek over waardegericht leiderschap. Dit boek wordt naar verwachting begin 2021 afgerond en zal verschijnen bij uitgeverij Pica. Het boek is bedoeld voor leidinggevenden in po, vo en mbo en biedt een inhoudelijk kader, inspirerende voorbeelden en praktische handvatten voor het leidinggeven aan waardegericht werken.

In het boek staan de vier dimensies van waardegericht leiderschap centraal:

 1. Weten wie je bent en waar je voor staat
  Hier gaat het om bewustzijn van je eigen waarden, achtergrond, overtuigingen, sterktes en valkuilen en het verbinden van je waarden aan je eigen handelen (congruentie).
   
 2. Verbinden over verschillen heen
  Hier gaat het om het komen tot gedeelde betekenisgeving door gezamenlijke reflectie op waarden in relatie tot handelingen en gebeurtenissen (waardegerichte interacties, met gedeelde betekenisgeving als resultaat).
   
 3. Waarden in praktijk brengen
  Het gaat hier om het in samenwerking vormgeven aan waardegericht handelen (vanuit de gedeelde betekenisgeving).
   
 4. Van waarde zijn voor je omgeving en de omgeving van waarde laten zijn
  Scholen en de mensen die binnen scholen werken staan nooit op zichzelf, maar altijd in relatie tot hun omgeving.  Het vraagstuk is hier hoe je waarde toevoegt aan de omgeving en, omgekeerd, de omgeving betrekt en benut bij het realiseren van goed onderwijs.