"Ervaren dat dingen ook anders kunnen dan hoe je ze gewend bent te doen"

Edith-Pijpers-Penta-Nova-Zij-instromer

Edith Pijpers is tutor voor de persoonlijke leerlijn van de Master Educational Leadership (MEL). Ze werkt al 23 jaar voor Penta Nova en voor het Marnix Onderwijscentrum. Lange tijd combineerde ze dat met een baan in het basisonderwijs. De rode draad in haar werkzaamheden: ‘Werken met de mensen die binnen een school iets in beweging kunnen brengen. Daar word ik erg gelukkig van.’

Aan jezelf werken binnen je eigen beroepscontext

Met een kritische blik kijken naar je eigen handelen als schoolleider en naar de keuzes die je maakt. Reflecteren, analyseren, bedenken én ervaren dat dingen ook anders kunnen dan hoe je ze altijd gewend bent te doen. Daar zit voor mij de meerwaarde van de Master Educational Leadership. Wat ik zie bij de studenten die ik begeleid, of ze nou uit het po, vo, mbo en soms ook hbo komen (die mix is juist verfrissend), is dat ze allemaal heel erg verweven zijn met hun eigen beroepscontext. Een context waarin ze samenwerken met collega’s, bestuurders, ouders. Binnen de MEL leren we hen om binnen die beroepscontext op een andere manier aan zichzelf te werken. Daar helpen alle drie de leerlijnen bij op hun eigen manier: de theorie uit de themalijn, de onderzoeksvaardigheden uit de onderzoekslijn – binnen een master moet er ook onderzoek gedaan worden, én het vergrootglas dat je op jezelf legt in de persoonlijke lijn.

Competente schoolleider op masterniveau

Alle drie de leerlijnen staan continu in verbinding met elkaar. Die verbinding wordt heel sterk ervaren en als heel positief beschouwd, krijgen we terug van de studenten. Zo gaat het eerste semester bij alle drie de leerlijnen over ik als professional, het tweede semester over ik en het team. Binnen dat overkoepelende thema heeft elke leerlijn zijn eigen focus. In de persoonlijke lijn zoomen we in op de persoon in al zijn uniciteit. Zijn of haar eigenschappen, kwaliteiten, ervaring. Zijn of haar beroepscontext: type onderwijs, in een stad of dorp, groot of klein? Kritische en mondige ouders? Een veelkleurige school? Het kan heel divers zijn! Het gaat in de persoonlijke lijn om de verbinding en wisselwerking tussen de persoon, de praktijkcontext en hetgeen het beroep van je vraagt, in dit geval verwoord in de MEL-competenties.

Hechte tutorgroep

In een kleine tutorgroep van maximaal acht personen, een afsplitsing van de klas, komen we nóg dichter bij jou als persoon. Het is als tutor telkens weer mooi om te zien hoe hecht deze groepen worden en ik voel me daar ook echt onderdeel van. Je deelt veel met elkaar, hebt intervisies met elkaar, je voert samen voorbereidingsopdrachten uit. Mensen ontdekken wie ben ik, en is mijn handelen ook wie ik ben? Met hulp van de anderen en mij als tutor kijk je naar jezelf, ‘reflectie onder de waterlijn’ noem ik dat wel eens. Ik durf wel te stellen dat je er echt een ander mens van wordt. Je wordt niet alleen een andere schoolleider, maar ook een andere vader, moeder enzovoort.

Van verlangen naar rust

Ik vind het prachtig om te zien dat studenten oprecht blij worden van die nieuwe manier van kijken en een verlangen ontwikkelen naar dingen anders aanpakken. En belangrijker nog: ook stappen gaan maken daarin! In het laatste semester zie je dan vaak een bepaalde rust indalen. Mensen ervaren hé, ik kan het! Ze voelen zich competenter door alles wat ze in de MEL tot zich nemen. Er ontstaat een gevoel van: ik bewandel deze weg en natuurlijk kom je altijd hobbels tegen, maar ik ben autonoom, ik maak onderbouwde keuzes. Het is soms al zwaar genoeg als je in deze tijd van tekorten schoolleider bent. Je schrikt je rot als je weer een appje krijgt dat iemand uit het team ziek is. De MEL helpt je niet te handelen vanuit een gevoel van machteloosheid, maar vanuit een bewust proces waarin je continu stappen zet. Samen met je collega’s, het bestuur en ouders. Alleen al daarom ben ik er trots op dat ik bij de MEL werk!

Wil jij meer weten over de opleiding? Hier vind je meer info over de opleiding Master Educational Leadership. Haak ook gerust aan bij een van onze volgende (online) voorlichtingen. Opleidingscoördinator Judith Amels of een van haar collega’s vertelt je alles over de opleiding en je kunt zo al je vragen stellen.