Leadership Development Course - Onderwijskundig Leiderschap

Geef je leiding in het vo of mbo en wil je je professionaliseren in onderwijskundig leiderschap? In de Leadership Development Course leer je vaardigheden in leiderschap, leidinggeven en onderzoek en je past deze toe binnen je eigen school. Daarnaast werk je aan je persoonlijk professionele ontwikkeling. Het ontwikkelingstraject is ook een premaster voor de Master Leadership Development.

Dit traject is te volgen als incompany traject. Neem voor meer informatie contact op met Judith Amels.

Neem contact op

Leiderschap in het onderwijs

Tijdens de opleiding doe je theoretische kennis op het gebied van onderwijskundig leiderschap op, leer je leiderschaps- en onderzoeksvaardigheden en pas je deze toe. Daarnaast werk je aan je persoonlijk professionele ontwikkeling. We koppelen de theorie zoveel mogelijk aan jouw eigen praktijk.  

De opleiding is opgebouwd langs drie leerlijnen. In de themalijn komt theorie over leiderschap in de breedste zin aan bod. In de onderzoekslijn staan de onderzoekende houding en onderzoeksvaardigheden van de schoolleider centraal. In de persoonlijke lijn staat jouw persoonlijke ontwikkeling in relatie tot de schoolleiderscompetenties centraal. In de persoonlijke lijn werk je onder andere in tutorgroepen. Tussen de drie leerlijnen vindt een constante wisselwerking plaats. 

Als je de opleiding positief hebt afgerond, ontvang je het certificaat ‘Leadership Development Course’. Hiermee kun je - indien gewenst – doorstromen naar de Master Educational Leadership. 

Doorstromen naar Master Educational Leadership

Het ontwikkeltraject is als losstaande opleiding te volgen, en je kunt het traject volgen als introductie op de Master Educational Leadership (MEL). Het is mogelijk om via dit traject door te stromen naar de MEL. 

“Er wordt in de opleiding heel veel aandacht besteed aan hoe jij zelf in de praktijk staat en je als schoolleider kunt ontwikkelen”

Waarom de opleiding Leadership Development?

De Leadership Development Course is bedoeld voor professionals in het voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs die een leidinggevende functie hebben en zich verder willen ontwikkelen op het gebied van leidinggeven en leiderschap. Dit zijn bijvoorbeeld team-, afdelings-, of locatieleiders, maar ook (adjunct)directeuren en rectoren.

Het ontwikkeltraject is als losstaande opleiding te volgen. Daarnaast kan het traject worden gezien als introductie op de Master Educational Leadership (MEL). Het is mogelijk om via dit traject door te stromen naar de MEL.

Toelatingseisen Leadership Development Course

Als aankomend student ben je in het bezit van minimaal een afgeronde hbo-bacheloropleiding en heb je een leidinggevende positie in de school. Doorslaggevend voor toelating tot de Leadership Development Course is niet de functienaam maar de inhoud van de functie, namelijk: verantwoordelijk voor (een deel van) de schoolorganisatie.

Bekijk meer praktische informatie over de opleiding onderwijskundig leiderschap.

Voorlichting opleiding onderwijskundig leiderschap

Wil je meer weten over onze opleiding leiderschap in het onderwijs? Neem dan contact op met Judith Amels.

 

Incompany traject aanvragen