Module: Onderwijs anders organiseren

Veel scholen hebben de wens om hun onderwijs authentiek en ervaringsgerichter te maken. Maar hoe doe je dat? Wat heeft het onderwijs in de toekomst nodig en hoe organiseer je dat als schoolleider samen met je team?

Met behulp van andere denkwijzen en tools leer je je in deze module andere denkwijzen eigen maken én hoe je je team erin begeleidt.

Een van de manieren om het onderwijs beter aan te laten sluiten bij de behoeften van leerlingen en de maatschappij is om leraren hun eigen onderwijs te laten ontwerpen en ze te laten onderzoeken wat leerlingen in hun eigen groep nodig hebben. Zo kunnen leraren het aanbod in toenemende mate afstemmen op verschillen tussen kinderen en tegemoetkomen aan datgene wat kinderen nodig hebben voor hun toekomstige plek in de samenleving. Dat vraag in veel opzichten anders organiseren. Hoe realiseer je dat als schoolleider samen met je team? 

Opzet 

De module bestaat uit vier lesdagen, waarin we op het gebied van anders organiseren en de veranderkunde theorie en praktijk aan elkaar verbinden. Je maakt kennis met tools zoals Design Thinking en Building Learning Power. 

Toetsing 

Toetsing bestaat uit een presentatie van een leerarrangement dat je gedurende de module hebt ontwikkeld, en in lijn daarmee een plan van aanpak voor de eigen school. Uit het plan van aanpak blijkt de strategische rol en de regierol van de schoolleider, hoe de schoolleider anticipeert op mogelijkheden die de 21e eeuw biedt ten aanzien van bijvoorbeeld digitale mogelijkheden, kennisverbreding en samenwerken en netwerkrelaties. 

Doelgroep 

De module Anders organiseren is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van onderwijsontwikkeling naar de toekomst. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. 

Docenten 

Kerndocenten zijn Bert van Velthooven, docent en onderwijsadviseur, en Jolijn Slingerland, onderwijsadviseur en opleidingsdocent. Beiden zijn werkzaam bij het Marnix Onderwijs Centrum en in hun werk gericht op het samenwerken met anderen aan onderwijsvernieuwing.

 

Training op maat  

Deze module kan worden opgenomen in een incompany traject. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator Sander Hurkmans, via s.hurkmans@hsmarnix.nl

Praktische informatie

Deze module wordt alleen als incompany traject aangeboden. 

Deze module wordt als incompany traject aangeboden. Laat je school of bestuur informeren naar de mogelijkheden.

Deze module wordt alleen als incompany traject aangeboden.

De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten.

Maatschappelijke en technologische ontwikkelingen

35 punten