Bert van Velthooven

Bert van Velthooven heeft in verschillende functies in het onderwijs kunnen zien, horen en voelen hoeveel inspanning leerkrachten, teams en leidinggevenden leveren om tegemoet te komen aan de diversiteit in de klas. Men is bereidwillig en gemotiveerd maar voelt zich vaak niet voldoende toegerust voor het begeleiden van de verschillende leerlingen. Tegelijkertijd wordt er van de scholen verwacht dat ze de resultaten van de leerlingen verantwoorden. Men ervaart hierdoor regelmatig grote druk. De vraag is dan hoe de leerkracht autonoom, creatief en effectief kan blijven. Hoe kan de leerkracht, het team en de school uitdagend onderwijs blijven bieden aan de leerlingen? De vraag daarbij is op welke manier de leidinggevende daartoe uitdaagt. Bert denkt daar graag bij mee.

Zijn expertise ligt bij de onderwerpen leiding geven aan veranderprocessen, diversiteit, passend onderwijs en inclusief onderwijs. Zijn interesse bij deze onderwerpen is het begeleiden van scholen bij veranderingen op weg naar uitdagend en effectief onderwijs.

Binnen Penta Nova verzorgt Bert themalijnen binnen verschillende routes.

Bij het Marnix Onderwijs Centrum is Bert als docent en ontwikkelaar werkzaam voor verschillende  Masteropleidingen, Post-HBO opleidingen en cursussen. Daarnaast begeleidt hij praktijkonderzoeken en is docent-onderzoeker.