Module: Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling

Maximale ontwikkeling en leeropbrengsten van leerlingen zijn dé doelen van elke school. Dat vergt inspanningen, van zowel leerlingen als medewerkers.

In deze module leer je hoe je als schoolleider de lerende houding van medewerkers bevordert en kwaliteitsontwikkeling in de organisatie verankert. 

De zoektocht naar een optimaal leerproces vraagt van alle betrokkenen een voortdurende cyclus van observeren, nieuwe dingen proberen, evalueren, bijstellen en opnieuw observeren. De uitdaging voor een schoolleider is om het streven naar kwaliteitsontwikkeling in de school te verankeren en de lerende houding in alle lagen van de organisatie te bevorderen. 

Inhoud 

Voor kennis- en kwaliteitsontwikkeling moet je data uit de school kunnen benutten voor het bevorderen van het professioneel leren in het team. Ook kun je die data gebruiken voor de verantwoording van de kwaliteitsontwikkeling binnen en buiten de school. 

Opzet 

De module bestaat uit vijf contactdagen, waarin de theorie en de (eigen) praktijk aan elkaar gekoppeld worden. Hierin wordt gewerkt vanuit vier perspectieven. Kwaliteitszorg is een strategisch middel dat tussen de oren van alle medewerkers zit en waar zij in hun dagelijkse praktijk profijt van hebben. In deze module belichten we de vier aspecten van kennis- en kwaliteitsontwikkeling: 

  • Strategisch kwaliteitsmanagement; 
  • Professionele leergemeenschap; 
  • Onderzoeksmatig werken; 
  • Verantwoording. 

Voorwaarden voor die gezamenlijke strategische benadering zijn: 

  • Dat de schoolleider erin slaagt de organisatie om te vormen tot een professionele leergemeenschap, waarin alle teamleden (formeel en informeel) leren en kennis overdragen. 
  • Dat het onderzoeksmatig werken gestimuleerd wordt in het team en de schoolleider daarin zelf het voortouw neemt. De schoolleider heeft als taak het gebruik van onderzoeksgegevens te stimuleren om daaruit (samen) lessen te trekken over verbeteringen van het onderwijs in de klas of op de school. 
  • Deze gezamenlijke strategische benadering biedt veel ruimte voor verbetering - bijvoorbeeld rond het gebruik van data - om de werkwijze binnen en buiten de klas te verbeteren. 

Intelligente verantwoording is een vanzelfsprekend onderdeel van een professionele en transparante organisatie. Als professionele schoolleider kun je aan anderen uitleggen wat jij en je school hebben gedaan, waarom en wat het resultaat is geweest. Die transparantie dient niet alleen de externe kwaliteitscontrole door het bestuur en de inspectie. Beoordelingen van collega’s, ouders, ‘peers’ en andere organisaties, dienen als feedback om verdere verbeteringen door te voeren. Het is in die zin niet zozeer een sluitstuk, maar een wezenlijk onderdeel van de kwaliteitscyclus.  

Toetsing 

Toetsing bestaat uit het maken van een strategische analyse van kennis- en kwaliteitsontwikkeling in je eigen organisatie. Gekoppeld aan een reflectie op je eigen leerproces op basis van leervragen gerelateerd aan de vijf competenties voor schoolleiders PO. 

Doelgroep 

De module Kennis- en kwaliteitsontwikkeling is voor leidinggevenden uit het primair en voortgezet onderwijs die zich verder willen professionaliseren op het gebied van kwaliteitszorg. Je hebt al een opleiding gevolgd op het gebied van onderwijsmanagement, bijvoorbeeld de opleiding Schoolleider Vakbekwaam of een vergelijkbare opleiding bij een erkende aanbieder. 

Docenten 

Kerndocenten Marco van der Zwaard MSc MEd en Gerbrand Kloppenburg MSc zijn werkzaam op het gebied van professionalisering, organisatieontwikkeling en leiderschap. Beiden zijn inhoudelijk medeverantwoordelijk voor de opleidingen van Penta Nova. Ook verzorgen zij trainingen, coaching en procesbegeleiding op het gebied van leiderschap. 

Training op maat  

Deze module kan worden opgenomen in een incompany traject. Neem voor meer informatie contact op met de coördinator Sander Hurkmans, via s.hurkmans@hsmarnix.nl

Praktische informatie

Deze module wordt alleen als incompany traject aangeboden. 
 

Deze module wordt als incompany traject aangeboden. Laat je school of bestuur informeren naar de mogelijkheden.

Deze module wordt alleen als incompany traject aangeboden.

De studiebelasting is 5 EC (140 uur) en bestaat uit het lezen van literatuur, het maken van praktijk- en reflectieopdrachten en het uitvoeren van kleinschalige onderzoeksopdrachten. 

Onderzoeksmatig werken | Professionele leergemeenschappen | Kwaliteitsmanagement | Transparantie en verantwoording | Wildcard

80 punten