Gerbrand Kloppenburg

Gerbrand Kloppenburg is meer dan 20 jaar werkzaam als opleider en adviseur in het sociale domein en in het onderwijs. Hij is zowel agogisch, begeleidingskundig als bedrijfskundig geschoold. Vanwege zijn registraties als supervisor en registercoach is hij aangesloten bij de LVSC; tevens is hij lid van de Orde voor Organisatieadviseurs en aangesloten bij de AOCS als geaccrediteerd supervisor voor coaches en consultants.

Gerbrand heeft een brede expertise op het gebied van (team)coaching en supervisie, organisatieverandering, opleiden, (handelings)onderzoek en projectmanagement.

Gerbrand is zeer geïnteresseerd in het onderwerp ‘parallelprocessen’, zoals die zich afspelen in de ‘onderstroom’ (gevoelens, patronen in gedrag en interactie) in de wisselwerking tussen professionals binnen en buiten organisaties.

Naast zijn werkzaamheden voor Hogeschool Viaa en – daaraan gekoppeld – voor de opleidingen van Pentanova, is hij eigenaar van Kommapunt (coaching – supervisie – consulting) en is hij als coachingsupervisor actief binnen opleidingen tot (senior)practitioner-coach (NOBCO).

Gerbrand verzorgt binnen Penta Nova voor de Master Educational Leadership de Persoonlijke Lijn, die gericht is op de ontwikkeling van professionele identiteit. Hij maakt deel uit van de Expertgroep van deze opleiding.