Tiemen Zijlstra

Leerkringbegeleider

Aanpak

Ik ben mijn werkzame leven begonnen als leraar bewegingsonderwijs en later ook als leerlingbegeleider. In die jaren werd mij steeds duidelijker hoe belangrijk de persoon van de docent is voor het welbevinden en leren van leerlingen. In opleidingen die ik had genoten was daar helemaal geen aandacht voor. Toen ik op een pabo kwam te werken heb ik samen met collega’s naast de vakinhoudelijke en de stage lijn een 3e  lijn opgezet. Dat noemden we toen VBH (Vorming BeroepsHouding. Nu heet dat PPO, Persoonlijke Professionele Ontwikkeling.

Quote

Een mooie uitspraak die ik steeds weer bevestigd zie, als we contact maken met wat ons ten diepste drijft, is:  

"De bron hoeft niet naar de weg te zoeken." (Bert Hellinger) 

Mijn activiteiten

Leerkringbegeleider. 

Mijn expertise

Rond 2000 maakte ik kennis met Fred Korthagen en met zijn werk, kernreflectie, leren van binnenuit, later geïntegreerd in het krachtgericht coachen. Daarin heb ik me gespecialiseerd m.n. in de toepassing ervan in opleidingen, teams en klassen. Ook in supervisie en coaching heeft het bij mij een belangrijke plek. Daarnaast ben ik ook als trainer krachtgericht coachen actief. 

Door veel wetenschappelijke kennis m.n. vanuit de positieve psychologie weten we dat als bij leren  de nadruk ligt op kwaliteiten en idealen, op reflectie op succeservaringen, dat veel beter werkt dan met de focus op deficiënties, tekorten, op wat ontbreekt. Toch gebeurt dit laatste veel. 

Door krachgericht coachen leer je in leerkring hoe je krachtgericht kunt reflecteren zodat reflectie betekenis –en zinvol wordt. Ook leer je hoe je belemmeringen kunt ombuigen naar krachtig handelen in contact met je kernpotentieel.