Aanpak                                                                                                                                                                        

Wat is het geheim van een goede school? Wat zegt dit over kwaliteitsontwikkeling? Wat maakt een team professioneel, gelukkig en gezond voor leerlingen, ouders en onderwijsmedewerkers? Wat is borging en hoe borg je kwaliteit? 

Bovenstaande vragen gaan we beantwoorden gekoppeld aan praktische problemen waar deelnemers tegenaanlopen als het gaat om kwaliteitsontwikkeling en leidinggeven. Professionalisering begint bij het onderzoeken hoe een organisatie is georganiseerd en welk professioneel gedrag die organisatie draagt (cultuur).  

Kwaliteitsontwikkeling start met het ontwikkelen van een professionele cultuur. Belangrijk daarin zijn de kernwaarden: verbinding (erbij horen), vertrouwen en veiligheid. Deze kernwaarden leiden tot meer autonomie, verantwoordelijkheidsbesef, bezieling, competentie, inspiratie, samenwerking en werkplezier!  

Bovenstaande is leidend in mijn aanpak, waarin ik deelnemers wil laten groeien in zijn/haar leiderschapszijn. “Leidinggeven is beïnvloeden van gedrag” (prof. dr. Sietske Waslander). 

Quote  

Professioneel denkkader in het onderwijs: 

  1. Is het goed voor de leerlingen? 

  1. Is het goed voor de organisatie? 

  1. Is het goed voor mij? 
     

Mijn activiteiten 

Interim-management; coaching voorzitters CvB, directeuren, afdelingsleiders en managementteams; adviseur voor bestuurders en directies.  

Teamtrainingen met als thema’s: Professioneel werkklimaat, missie en visie, collectief bewustzijn schoolkwaliteit, werkdruk, feedback en borging.  

Begeleider van fusie- en schoolontwikkelingstrajecten.  

Trainer/begeleider bij samenwerkende scholen binnen verenigingen en stichtingen.  

Mijn werkgebied is PO, VO, MBO en ik ben gastdocent bij de opleidingen voor schoolleiders van Penta Nova en bij Zij -instroom schoolleiders Marnix Onderwijscentrum.  

Mijn expertise 

Ik kan mijzelf typeren als een bevlogen onderwijsman die graag met mensen werkt en daarbij doortastend en met gevoel voor humor optreedt. Ik ben gewend om complexe problemen te analyseren en met een logische, eenvoudige en opbouwende oplossing te komen. 

Mijn publicaties 

Auteur van de methode “Goed Gelezen” (Malmberg). 

Adviseur bij de methode “Kinderen en ...omgaan met waarden en normen” (Kwintessens).