Marije Kortenoeven

Marije Kortenoeven is docent, onderwijspedagoog en expert op het gebied van toetsing, mede door haar jarenlange ervaring in examencommissies. Haar brede ervaring met toetsing in zowel het primair als het hoger onderwijs geeft een brede basis voor onder andere bijeenkomsten over het werken met data. Naast toetsing ligt haar expertise bij activerende en digitale didactiek en het doen van onderzoek. Ook heeft Marije ervaring in het begeleiden van innovatietrajecten, waarbij met behulp van creativiteit de vrije ruimte wordt opgezocht om zo van een niet-weten te komen tot een weten. 

Marije is naast kerndocent bij de Opleiding Schoolleider van Penta Nova in Leiden docent bij de Tweedegraaads Lerarenopleidingen Gezondheidszorg & Welzijn en Omgangskunde binnen de Hogeschool Leiden.