Loes van 't Hoff

Leerkringbegeleider en coach bij Penta Nova

Aanpak 

Ik vind het boeiend om samen met studenten op zoek te gaan naar hun persoonlijke ‘onderleggers’: hun drijfveren, overtuigingen en waarden. Het wordt helemaal interessant en spannend als zij deze onderleggers herkennen in hun gedrag als schoolleider. Tijdens de bijeenkomsten krijgen de studenten (meer) zicht op gedragspatronen en oefenen we met het omgaan met belemmeringen en het inzetten van krachtbronnen.

Mijn activiteiten 

Naast mijn werkzaamheden voor Penta Nova ben ik als onderzoeker werkzaam bij het lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind van hogeschool Leiden. Tevens ben ik werkzaam als coach en ontwerper van ontwikkeltrajecten voor Centrum voor Onderwijs Innovatie Leiden aan de hogeschool Leiden. Een voorbeeld van een ontwikkeltraject is de oprichting van de Outdoor Living & Learning Academy.  In deze academy brengen we uitkomsten van diverse onderzoeken naar de effecten van natuur op het welbevinden en de ontwikkeling van kinderen samen met onze opvattingen over ontwikkeling en scholing van mensen. 

Mijn expertise 

Ik ben goed in staat om snel in verbinding te komen met mensen waardoor er een vertrouwensrelatie ontstaat. Deze relatie vormt de basis om samen te kunnen werken aan persoonlijke & professionele ontwikkeling. Door mijn werk als onderzoeker heb ik onder andere geleerd om helder te observeren en de lagen in een gesprek te analyseren. Ik heb ruime ervaring in het onderwijs en beschik over de nodige kennis over teamcultuur en veranderprocessen.  

Mijn publicaties  

Peters. E., et al. (2017) De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit. De waarde van natuur in de vrouwenopvang. Leiden: Lectoraat Natuur & Ontwikkeling Kind . De knotsgekke avonturen van mijn moeder en de geit