Jan Kaldeway

Jan Kaldeway werkte vele jaren als universitair docent aan de Universiteit Utrecht in de begeleiding van studenten bij het verwerken van academische teksten. Daar ontstond zijn interesse voor leervoorkeuren en leerstijlen, waar hij vervolgens onderzoek naar deed. In de huidige discussie over leerstijlen kiest hij de positie van leerstijlverbreding: leervoorkeuren kunnen soms het bereiken van leerresultaten in de weg staan en het kan nodig zijn het leerstijlrepertoire uit te breiden om een opleiding of bepaalde vakken daarbinnen te kunnen halen. 

Op dit moment werkt hij bij de Lerarenopleiding Basisonderwijs van de Christelijke Hogeschool Ede, als associate lector, examinator van het afstudeeronderzoek en docent pedagogiek en onderzoeksvaardigheden.

Bij Penta Nova werkt hij bij de masteropleiding Educational Leadership als docent in de onderzoekslijn.
Naast zijn werk als opleidingsdocent heeft hij een eigen muziekpraktijk als docent en uitvoerder Viola da Gamba.